Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ ΠΑΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (LAO TZU)

Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ ΠΑΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (LAO TZU)

Ο άνθρωπος
όταν γεννιέται ,
είναι τρυφερός και λυγερός .
Όταν πεθαίνει ,
γίνεται σκληρός και αλύγιστος .
Τα ζώα και τα φυτά :
Όταν γεννιούνται ,
είναι τρυφερά και λεπτούτσικα .
Όταν πεθαίνουν ,
γίνονται σκληρά και ξερά .

 

Έτσι:
Ο σκληρός και αλύγιστος
πάει συντροφιά με το θάνατο .
Ο τρυφερός και λυγερός
με τη ζωή .

 

 

Γι’ αυτό:
Στρατός που ελίσσεται ,
δύσκολα νικιέται .
Δέντρο που λυγίζει ,
δύσκολα τσακίζεται .

 

Ακόμα:
Ο αλύγιστος και ογκώδης
στις επαφές του μειονεκτεί .
Ο λεπτός και λυγερός
πλεονεκτεί .

 
ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ
ΛΑΟ ΤΣΕ

 

 

Εικόνα: au batido. Açao Quilombo Capoeira, Singapore | https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/56/0b/67/560b67065527c49e58fc5ae3884a2299.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • And those who were seen dancing were thought to be insane by THOSE WHO COULD NOT HEAR THE MUSIC ...

  lecturesbureau: "And those who were seen dancing
were thought to be insane
by THOSE WHO COULD NOT HEAR THE MUSIC ..."
  143
  0
 • Life is so unpredictable that anything is possible .

  lecturesbureau: "Life is so unpredictable that anything is possible ."
  262
  0
 • I LIVE IN MY DREAMS . Other people live in dreams , but not in their own . That's the difference .

  lecturesbureau: "I LIVE IN MY DREAMS .
Other people live in dreams , but not in their own .
That's the difference ."
  344
  2
 • All my life I've looked at words as though I were seeing them for the first time .

  lecturesbureau: "All my life I've looked at words
as though I were seeing them for the first time ."
  256
  0
 • Medicine heals deseases of the body wisdom frees the soul from passions .

  lecturesbureau: "Medicine heals deseases of the body
wisdom frees the soul from passions ."
  493
  1
 • It does not matter how slowly you go so long as you do not stop .

  lecturesbureau: "It does not matter how slowly you go 
so long as you do not stop ."
  352
  2
 • A book read by a thousand different people is a thousand different books .

  lecturesbureau: "A book read by a thousand different people
is a thousand different books ."
  611
  0
 • Our chief want is someone who will inspire us to be WHAT WE KNOW WE COULD BE .

  lecturesbureau: "Our chief want is someone who will inspire us
to be WHAT WE KNOW WE COULD BE ."
  269
  2
 • The bee discovers amid the most pungent flowers and the roughest thorns the smoothest and most palatable honey .

  lecturesbureau: "The bee discovers amid the most pungent flowers
and the roughest thorns
the smoothest and most palatable honey ."
  108
  0
 • Without joy in our heart , our progress in life is slow and uninteresting .

  lecturesbureau: "Without joy in our heart ,
our progress in life 
is slow and uninteresting ."
  220
  0