Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ ΠΑΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (ΛΑΟ ΤΣΕ)

Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ ΠΑΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (ΛΑΟ ΤΣΕ)

Ο άνθρωπος
όταν γεννιέται ,
είναι τρυφερός και λυγερός .
Όταν πεθαίνει ,
γίνεται σκληρός και αλύγιστος .
Τα ζώα και τα φυτά :
Όταν γεννιούνται ,
είναι τρυφερά και λεπτούτσικα .
Όταν πεθαίνουν ,
γίνονται σκληρά και ξερά .

 

Έτσι:
Ο σκληρός και αλύγιστος
πάει συντροφιά με το θάνατο .
Ο τρυφερός και λυγερός
με τη ζωή .

 

 

Γι’ αυτό:
Στρατός που ελίσσεται ,
δύσκολα νικιέται .
Δέντρο που λυγίζει ,
δύσκολα τσακίζεται .

 

Ακόμα:
Ο αλύγιστος και ογκώδης
στις επαφές του μειονεκτεί .
Ο λεπτός και λυγερός
πλεονεκτεί .

 
ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ
ΛΑΟ ΤΣΕ

 

 

Εικόνα: au batido. Açao Quilombo Capoeira, Singapore | https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/56/0b/67/560b67065527c49e58fc5ae3884a2299.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Little by little , one travels far .

  lecturesbureau: "Little by little ,
one travels far ."
  101
  0
 • What the caterpillar calls the end , the rest of the world calls a butterfly .

  lecturesbureau: "What the caterpillar calls the end ,
the rest of the world
calls a butterfly ."
  238
  0
 • Whatever you do , DO WITH ALL YOUR MIGHT !

  lecturesbureau: "Whatever you do ,

DO WITH ALL YOUR MIGHT !"
  250
  1
 • Love responsibility . Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth . If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME .

  lecturesbureau: "Love responsibility .
Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth .
If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME ."
  248
  0
 • The perfect Love is the one that gives everything and never expects anything in return .

  lecturesbureau: "The perfect Love is the one 
that gives everything
and never expects anything in return ."
  867
  4
 • Liberty means Responsibility . That is why most men dread it .

  lecturesbureau: "Liberty means Responsibility .

That is why most men dread it ."
  282
  1
 • It is better to be envied than pitied .

  lecturesbureau: "It is better to be envied
than pitied ."
  257
  1
 • We are what we repeatedly do .

  lecturesbureau: "We are what we repeatedly do ."
  373
  0
 • SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS . Good things and bad are multiplied in them .

  lecturesbureau: "SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS .

Good things and bad are multiplied in them ."
  128
  0
 • Sometimes you can do everything wrong and it still turns out to be right .

  lecturesbureau: "Sometimes you can do everything wrong
and it still turns out to be right ."
  323
  0