Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ ΠΑΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (LAO TZU)

Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ ΠΑΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (LAO TZU)

Ο άνθρωπος
όταν γεννιέται ,
είναι τρυφερός και λυγερός .
Όταν πεθαίνει ,
γίνεται σκληρός και αλύγιστος .
Τα ζώα και τα φυτά :
Όταν γεννιούνται ,
είναι τρυφερά και λεπτούτσικα .
Όταν πεθαίνουν ,
γίνονται σκληρά και ξερά .

 

Έτσι:
Ο σκληρός και αλύγιστος
πάει συντροφιά με το θάνατο .
Ο τρυφερός και λυγερός
με τη ζωή .

 

 

Γι’ αυτό:
Στρατός που ελίσσεται ,
δύσκολα νικιέται .
Δέντρο που λυγίζει ,
δύσκολα τσακίζεται .

 

Ακόμα:
Ο αλύγιστος και ογκώδης
στις επαφές του μειονεκτεί .
Ο λεπτός και λυγερός
πλεονεκτεί .

 
ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ
ΛΑΟ ΤΣΕ

 

 

Εικόνα: au batido. Açao Quilombo Capoeira, Singapore | https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/56/0b/67/560b67065527c49e58fc5ae3884a2299.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • The important thing is not what they think of me , but what I think of them .

  lecturesbureau: "The important thing is not what they think of me ,
but what I think of them ."
  145
  0

 • instagram by lecturesbureau
  243
  0
 • I have always imagined that paradise will be a kind of library .

  lecturesbureau: "I have always imagined that paradise
will be a kind of library ."
  237
  2
 • Wisdom is avoiding all thoughts that weaken you .

  lecturesbureau: "Wisdom is avoiding all thoughts
that weaken you ."
  852
  0
 • Man's main task in life is to give birth to himself , to become what he potentially is .

  lecturesbureau: "Man's main task in life
is to give birth to himself ,
to become what he potentially is ."
  196
  0
 • Open your eyes , look within . Are you satisfied with the life you're living ?

  lecturesbureau: "Open your eyes , look within .
Are you satisfied with the life you're living ?"
  208
  1
 • Gratitude is the sign of noble souls .

  lecturesbureau: "Gratitude is the sign of noble souls ."
  288
  0
 • We are the creators of ourselves .

  lecturesbureau: "We are the creators of ourselves ."
  284
  0
 • A book read by a thousand different people is a thousand different books .

  lecturesbureau: "A book read by a thousand different people
is a thousand different books ."
  320
  0
 • What is beautiful is moral .

  lecturesbureau: "What is beautiful is moral ."
  315
  1