ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τη στιγμή που παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα ο εγκέφαλός μας είναι ήδη περισσότερο από οκτώ μηνών. Αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα σε τέσσερις...

Tα συστήματα παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πληθυσμούς εξελίχθηκαν παράλληλα με τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Αυτά τα πρώιμα οικονομικά συστήματα εμφανίστηκαν φυσικά, καθώς...

Αφήνοντας κατά μέρους μυθικές προσωπικότητες που λέγεται ότι έφτασαν σε πολύ μεγάλες ηλικίες μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων έχει ζήσει πολύ περισσότερο από...

Ένας από τους κορυφαίους Άγγλους φιλοσόφους, κοινωνιολόγους και οικονομολόγους της εποχής του ήταν ο John Stuart Mill (Λονδίνο 1806 –Αβινιόν 1873), του οποίου...

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram