Μιμίδια

Μιμίδια

Όπως είναι γνωστό ανά τον κόσμο, το «γονίδιο» αποτελεί τη βασική μονάδα γενετικής πληροφορίας. Ο φυσικός κόσμος αναπτύσσεται χάρη σε αυτό και γενιές ολόκληρες αναπαράγονται και διαβιούν κάτω από τις όποιες συνθήκες.
Τι συμβαίνει όμως με τον πολιτισμό μας, την επικοινωνία, την κουλτούρα, τα έθιμα και τη γλώσσα μας; Είναι άραγε όλα αυτά αποτέλεσμα γονιδίων; Ο όρος «μιμίδια», ίσως δεν είναι ευρέως γνωστός, ωστόσο ίσως σε αυτόν βρίσκεται το «κλειδί» που εύλογα θα απαντήσει στα ερωτηματικά μας.

Ο όρος εισήχθη από τον κοινωνιοβιολόγο  Ρίτσαρντ Ντόκινς το 1976, κατ’ αναλογία προς το γονίδιο, στο έργο του «Εγωιστικό Γονίδιο», ένα έργο που σηματοδότησε την είσοδο της εξελικτικής βιολογίας στην πολιτισμική ανάλυση. Κύρια πηγή έμπνευσής του, αποτέλεσε η εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου. Ο Ντόκινς, ξεκινά το εγχείρημά του από την βασική θέση ότι η εξέλιξη των έμβιων όντων είναι απλά η επιβίωση, ο πολλαπλασιασμός και η επέκταση των βασικών συστατικών υποσυνόλων τους, δηλαδή των γονιδίων.

Σκεπτόμενος λοιπόν ο Ντόκινς την ανθρώπινη συμπεριφορά, αντιλήφθηκε πως η ίδια δεν είναι αποτέλεσμα μόνο εσωτερικών πηγών (γονιδίων), αλλά και εξωτερικών. Ακριβώς γι’ αυτό τον σκοπό, εισήγαγε την έννοια του «μιμιδίου». Το μιμίδιο, ορίζεται ως «μονάδα πολιτισμικής μεταβίβασης, ή ως μονάδα μίμησης» με την ευρύτερη έννοια του όρου. Υπό το πρίσμα του, εμπεριέχει πληροφορίες που στεγάζονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι ικανές να αντιγραφούν συμπεριφορικά και να μεταβιβαστούν εννοιολογικά μέσω της μίμησης, τόσο από την πλευρά του μιμούμενου, όσο και από την πλευρά του μιμητή.

Στα «μιμίδια» λοιπόν, ταξινομούνται οι αντιλήψεις, τα κοινωνικά πρότυπα, τα σλόγκαν, οι ιδέες, οι μελωδίες, οι ενδυματολογικοί συρμοί και φυσικά ο κατάλογος αν σκεφτούμε όλα αυτά, είναι ατελείωτος… Πως όμως γίνεται η μεταβίβασή τους θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί. Εύκολα, γρήγορα, αβίαστα, συνειδητά, ή ασυνείδητα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα γονίδια, είναι η απάντηση. Η μεταβίβαση των μιμιδίων προκύπτει μέσα από τη συνειδητή, ή ασυνείδητη αντιγραφή αντιλήψεων, προτύπων, συμπεριφορών, είτε σα διδασκαλία, είτε σαν απλή ροή ανοιχτής σκέψης.

 

ΠΗΓΗ: www.klimaka.org.gr

 

Εικόνα: https://io9.gizmodo.com/its-time-to-get-skeptical-about-the-selfish-gene-1476844689Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • But when a man speeds toward his own ruin , a God gives him help !

  lecturesbureau: "But when a man speeds toward his own ruin ,
a God gives him help !"
  39
  0
 • Only a life lived for others is a life worthwhile .

  lecturesbureau: "Only a life lived for others
is a life worthwhile ."
  387
  0
 • The great unpardonable sin is to murder the love - life in a human soul .

  lecturesbureau: "The great unpardonable sin
is to murder the love - life
in a human soul ."
  201
  2
 • Forget injuries , NEVER FORGET KINDNESSES .

  lecturesbureau: "Forget injuries ,

NEVER FORGET KINDNESSES ."
  408
  0
 • DO GOOD . You have done wrong ? Then balance it by doing right .

  lecturesbureau: "DO GOOD .

You have done wrong ?
Then balance it by doing right ."
  382
  0
 • If you see a friend without a smile , give him one of yours .

  lecturesbureau: "If you see a friend without a smile , 
give him one of yours ."
  2143
  5
 • In Art as in Love , instinct is enough .

  lecturesbureau: "In Art as in Love , instinct is enough ."
  433
  0

 • instagram by lecturesbureau
  667
  3
 • Take time to listen to what is said without words ...

  lecturesbureau: "Take time to listen to what is said without words ..."
  359
  0
 • Unexpected KINDNESS is the most powerful , least costly , and most underrated agent of human change .

  lecturesbureau: "Unexpected KINDNESS
is the most powerful , least costly ,
and most underrated agent of human change ."
  356
  5