Μιμίδια

Μιμίδια

Όπως είναι γνωστό ανά τον κόσμο, το «γονίδιο» αποτελεί τη βασική μονάδα γενετικής πληροφορίας. Ο φυσικός κόσμος αναπτύσσεται χάρη σε αυτό και γενιές ολόκληρες αναπαράγονται και διαβιούν κάτω από τις όποιες συνθήκες.
Τι συμβαίνει όμως με τον πολιτισμό μας, την επικοινωνία, την κουλτούρα, τα έθιμα και τη γλώσσα μας; Είναι άραγε όλα αυτά αποτέλεσμα γονιδίων; Ο όρος «μιμίδια», ίσως δεν είναι ευρέως γνωστός, ωστόσο ίσως σε αυτόν βρίσκεται το «κλειδί» που εύλογα θα απαντήσει στα ερωτηματικά μας.

Ο όρος εισήχθη από τον κοινωνιοβιολόγο  Ρίτσαρντ Ντόκινς το 1976, κατ’ αναλογία προς το γονίδιο, στο έργο του «Εγωιστικό Γονίδιο», ένα έργο που σηματοδότησε την είσοδο της εξελικτικής βιολογίας στην πολιτισμική ανάλυση. Κύρια πηγή έμπνευσής του, αποτέλεσε η εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου. Ο Ντόκινς, ξεκινά το εγχείρημά του από την βασική θέση ότι η εξέλιξη των έμβιων όντων είναι απλά η επιβίωση, ο πολλαπλασιασμός και η επέκταση των βασικών συστατικών υποσυνόλων τους, δηλαδή των γονιδίων.

Σκεπτόμενος λοιπόν ο Ντόκινς την ανθρώπινη συμπεριφορά, αντιλήφθηκε πως η ίδια δεν είναι αποτέλεσμα μόνο εσωτερικών πηγών (γονιδίων), αλλά και εξωτερικών. Ακριβώς γι’ αυτό τον σκοπό, εισήγαγε την έννοια του «μιμιδίου». Το μιμίδιο, ορίζεται ως «μονάδα πολιτισμικής μεταβίβασης, ή ως μονάδα μίμησης» με την ευρύτερη έννοια του όρου. Υπό το πρίσμα του, εμπεριέχει πληροφορίες που στεγάζονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι ικανές να αντιγραφούν συμπεριφορικά και να μεταβιβαστούν εννοιολογικά μέσω της μίμησης, τόσο από την πλευρά του μιμούμενου, όσο και από την πλευρά του μιμητή.

Στα «μιμίδια» λοιπόν, ταξινομούνται οι αντιλήψεις, τα κοινωνικά πρότυπα, τα σλόγκαν, οι ιδέες, οι μελωδίες, οι ενδυματολογικοί συρμοί και φυσικά ο κατάλογος αν σκεφτούμε όλα αυτά, είναι ατελείωτος… Πως όμως γίνεται η μεταβίβασή τους θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί. Εύκολα, γρήγορα, αβίαστα, συνειδητά, ή ασυνείδητα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα γονίδια, είναι η απάντηση. Η μεταβίβαση των μιμιδίων προκύπτει μέσα από τη συνειδητή, ή ασυνείδητη αντιγραφή αντιλήψεων, προτύπων, συμπεριφορών, είτε σα διδασκαλία, είτε σαν απλή ροή ανοιχτής σκέψης.

 

ΠΗΓΗ: www.klimaka.org.gr

 

Εικόνα: https://io9.gizmodo.com/its-time-to-get-skeptical-about-the-selfish-gene-1476844689Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • The day the Lord created HOPE was probably the same day he created spring !

  lecturesbureau: "The day the Lord created HOPE

was probably the same day he created spring !"
  116
  0
 • You become RESPONSIBLE FOREVER for what you 've tamed .

  lecturesbureau: "You become RESPONSIBLE FOREVER

for what you 've tamed ."
  227
  0
 • One never suffers anything but the evil that those we love do to us . The evil that comes from an enemy does not count .

  lecturesbureau: "One never suffers anything but the evil that those we love do to us .

The evil that comes from an enemy does not count ."
  139
  0
 • I dream . Sometimes I think that's the only right thing to do .

  lecturesbureau: "I dream .

Sometimes I think that's the only right thing to do ."
  199
  0
 • Does this path have a heart ? If it does , the path is good . If it doesn't , it is of no use .

  lecturesbureau: "Does this path have a heart ?

If it does , the path is good .

If it doesn't , it is of no use ."
  122
  0
 • A soul is measured by the dimension of its desire .

  lecturesbureau: "A soul is measured by the dimension 
of its desire ."
  272
  1
 • I live in my dreams . Other people live in dreams , but not in their own . That's the difference .

  lecturesbureau: "I live in my dreams .

Other people live in dreams , but not in their own .
That's the difference ."
  247
  1
 • You only need one thing to remember during each journey : NEVER BETRAY YOUR CONSCIENCE .

  lecturesbureau: "You only need one thing to remember during each journey :
NEVER BETRAY YOUR CONSCIENCE ."
  280
  0
 • The heart never asks "what is beauty ?" . It appreciates it and by doing so , knows its true meaning .

  lecturesbureau: "The heart never asks "what is beauty ?" .

It appreciates it and by doing so ,
knows its true meaning ."
  356
  1
 • It is the heart which perceives God and not the reason .

  lecturesbureau: "It is the heart which perceives God
and not the reason ."
  214
  0