Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ

Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ

XXV
Όμοια γι’ αυτούς που για το Σήμερα φροντίζουν,
μα και γι’ αυτούς που κάποιο Αύριο ατενίζουν
κράζει ο μουεζίνης απ’ τό Σκοτεινό Πυργί :
«Τρελοί ! η αμοιβή σας δεν είν’ ούτε Εδώ ούτ’ Εκεί»

 

XXXV
Γιά νά γνωρίσω το μυστήριο τής ζωής
κούπας τα χείλη άγγιξα, πήλινης, φτωχιάς.
Χείλος στό χείλος μού ψιθύρισε: όσο ζείς
πίνε• τί σαν πεθάνεις δεν ξαναγυρνάς.

 

LXXIV
Το χθές την τρέλλα αυτής της μέρας ετοιμάζει,
την αυριανή σιωπή, απελπισία ή δόξα.
Πιές, τι δεν ξέρεις από πού ήρθες και γιατί.
Πιές, τι δεν ξέρεις γιατί φεύγεις και για πού.

 

 

 

 

Ρουμπαγιάτ: έμμετρη απόδοση Αργύρης Ευστρατιάδης (εκδ, «Ηριδανός», Αθήνα 1970)
Ρουμπαγιάτ: έμμετρη απόδοση Χρ. Μαρκέτης (1975)

 

Εικόνα Α: Rubáiyát of Omar Khayyám-1913- Ilustrated by René Bull | https://www.pinterest.co.uk/pin/431430839278588595/

Εικόνα Β: https://gr.pinterest.com/geritorres/rubaiyat-of-omar-khayyam/?lp=trueFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram