Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ

Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ

XXV
Όμοια γι’ αυτούς που για το Σήμερα φροντίζουν,
μα και γι’ αυτούς που κάποιο Αύριο ατενίζουν
κράζει ο μουεζίνης απ’ τό Σκοτεινό Πυργί :
«Τρελοί ! η αμοιβή σας δεν είν’ ούτε Εδώ ούτ’ Εκεί»

 

XXXV
Γιά νά γνωρίσω το μυστήριο τής ζωής
κούπας τα χείλη άγγιξα, πήλινης, φτωχιάς.
Χείλος στό χείλος μού ψιθύρισε: όσο ζείς
πίνε• τί σαν πεθάνεις δεν ξαναγυρνάς.

 

LXXIV
Το χθές την τρέλλα αυτής της μέρας ετοιμάζει,
την αυριανή σιωπή, απελπισία ή δόξα.
Πιές, τι δεν ξέρεις από πού ήρθες και γιατί.
Πιές, τι δεν ξέρεις γιατί φεύγεις και για πού.

 

 

 

 

Ρουμπαγιάτ: έμμετρη απόδοση Αργύρης Ευστρατιάδης (εκδ, «Ηριδανός», Αθήνα 1970)
Ρουμπαγιάτ: έμμετρη απόδοση Χρ. Μαρκέτης (1975)

 

Εικόνα Α: Rubáiyát of Omar Khayyám-1913- Ilustrated by René Bull | https://www.pinterest.co.uk/pin/431430839278588595/

Εικόνα Β: https://gr.pinterest.com/geritorres/rubaiyat-of-omar-khayyam/?lp=trueFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Little by little , one travels far .

  lecturesbureau: "Little by little ,
one travels far ."
  120
  0
 • What the caterpillar calls the end , the rest of the world calls a butterfly .

  lecturesbureau: "What the caterpillar calls the end ,
the rest of the world
calls a butterfly ."
  240
  0
 • Whatever you do , DO WITH ALL YOUR MIGHT !

  lecturesbureau: "Whatever you do ,

DO WITH ALL YOUR MIGHT !"
  250
  1
 • Love responsibility . Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth . If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME .

  lecturesbureau: "Love responsibility .
Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth .
If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME ."
  248
  0
 • The perfect Love is the one that gives everything and never expects anything in return .

  lecturesbureau: "The perfect Love is the one 
that gives everything
and never expects anything in return ."
  1061
  5
 • Liberty means Responsibility . That is why most men dread it .

  lecturesbureau: "Liberty means Responsibility .

That is why most men dread it ."
  282
  1
 • It is better to be envied than pitied .

  lecturesbureau: "It is better to be envied
than pitied ."
  257
  1
 • We are what we repeatedly do .

  lecturesbureau: "We are what we repeatedly do ."
  373
  0
 • SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS . Good things and bad are multiplied in them .

  lecturesbureau: "SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS .

Good things and bad are multiplied in them ."
  128
  0
 • Sometimes you can do everything wrong and it still turns out to be right .

  lecturesbureau: "Sometimes you can do everything wrong
and it still turns out to be right ."
  323
  0