Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ

Ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ

XXV
Όμοια γι’ αυτούς που για το Σήμερα φροντίζουν,
μα και γι’ αυτούς που κάποιο Αύριο ατενίζουν
κράζει ο μουεζίνης απ’ τό Σκοτεινό Πυργί :
«Τρελοί ! η αμοιβή σας δεν είν’ ούτε Εδώ ούτ’ Εκεί»

 

XXXV
Γιά νά γνωρίσω το μυστήριο τής ζωής
κούπας τα χείλη άγγιξα, πήλινης, φτωχιάς.
Χείλος στό χείλος μού ψιθύρισε: όσο ζείς
πίνε• τί σαν πεθάνεις δεν ξαναγυρνάς.

 

LXXIV
Το χθές την τρέλλα αυτής της μέρας ετοιμάζει,
την αυριανή σιωπή, απελπισία ή δόξα.
Πιές, τι δεν ξέρεις από πού ήρθες και γιατί.
Πιές, τι δεν ξέρεις γιατί φεύγεις και για πού.

 

 

 

 

Ρουμπαγιάτ: έμμετρη απόδοση Αργύρης Ευστρατιάδης (εκδ, «Ηριδανός», Αθήνα 1970)
Ρουμπαγιάτ: έμμετρη απόδοση Χρ. Μαρκέτης (1975)

 

Εικόνα Α: Rubáiyát of Omar Khayyám-1913- Ilustrated by René Bull | https://www.pinterest.co.uk/pin/431430839278588595/

Εικόνα Β: https://gr.pinterest.com/geritorres/rubaiyat-of-omar-khayyam/?lp=trueFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Read in order to live !

  lecturesbureau: "Read in order to live !"
  91
  0
 • FAITH is an oasis in the heart which will never be reached by the caravan of thinking .

  lecturesbureau: "FAITH is an oasis in the heart
which will never be reached
by the caravan of thinking ."
  387
  0
 • We know what we are , but know not what we may be .

  lecturesbureau: "We know what we are ,
but know not what we may be ."
  376
  0
 • Trust is the glue of life . It's the foundational principle THAT HOLDS ALL RELATIONS .

  lecturesbureau: "Trust is the glue of life .
It's the foundational principle
THAT HOLDS ALL RELATIONS ."
  261
  1
 • The great man is he who does not lose his child-heart .

  lecturesbureau: "The great man is he who
does not lose his child-heart ."
  271
  0

 • instagram by lecturesbureau
  305
  2
 • We shall never know all the good that a simple smile can do .

  lecturesbureau: "We shall never know all the good
that a simple smile can do ."
  468
  0

 • instagram by lecturesbureau
  531
  3
 • The most precious resource we all have is time .

  lecturesbureau: "The most precious resource we all have is time ."
  221
  0

 • instagram by lecturesbureau
  303
  1