Τα τρία είδη της αριστοκρατίας (FERNANDO PESSOA)

Τα τρία είδη της αριστοκρατίας (FERNANDO PESSOA)

Francisco: Το φαινόμενο της αριστοκρατίας πάντοτε κατανοήθηκε λανθασμένα, και κατά συνέπεια τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν για την υπεράσπιση του ήσαν πάντα θεμελιωμένα σε λανθασμένες βάσεις. Πρότειναν λόγους κοινωνικής χρησιμότητας, ή ένα σωρό άλλους λόγους για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη της αριστοκρατίας. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι η νομιμότητα της αριστοκρατίας έχει ένα άλλο βαθύ θεμέλιο. Το θεμέλιο της αριστοκρατίας είναι η τύχη.

Antonio: Η τύχη;… Πώς αυτό;

Francisco: Εξηγώ. Υπάρχουν, είναι σαφές, τρία είδη αριστοκρατίας: εκείνη που χαρίζει η κληρονομικότητα, η οποία συνίσταται στην κατοχή των πλεονεκτημάτων του κοινωνικού αξιώματος, της ισχύος ή του χρήματος, προνόμια τα οποία το άτομο διαθέτει από μόνο το γεγονός ότι έχει γεννηθεί σε αυτή ή σε μιαν άλλη οικογένεια· αυτή που χαρίζει απ’ευθείας η φύση, που συνίσταται στο να έχεις γεννηθεί πιο έξυπνος, πιο ηθικός, πιο θεληματικός από τον άλλο· και, τέλος, αυτή που χαρίζει απ’ευθείας η τύχη, που φέρνει ένα άτομο στο δρόμο της ζωής όπου θα θριαμβεύσει και έναν άλλο στο δρόμο της αποτυχίας· που παραχωρεί ένα πιο γενναιόδωρο μέρος σε αυτόν παρά στον άλλο· που στο πεδίο της μάχης, ορίζει με το δάχτυλό της τους σκοτωμένους, τους τραυματίες, τους διασωθέντες. Ποια είναι η βάση της αριστοκρατίας, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αν όχι η τύχη; Πού είναι παρούσα η θέλησή μου (αν υποθέσουμε ότι διαθέτει μια κάποια αυτονομία και κάποια ελευθερία) σε αυτή την φυσική κληρονομιά που καθορίζει την ιδιοσυγκρασία μου και τον χαρακτήρα μου, σε αυτή την φυσική κληρονομιά που μου δίνει η κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή θέση από την οποία προέρχομαι; Σε τι η θέλησή μου, αν υποθέσουμε ότι είναι ελεύθερη, έχει μερίδιο στις καταστροφές που συμβαίνουν στη ζωή μου, στις αρρώστιες που με πνίγουν, σε τόσα και τόσα πράγματα; Όλα αυτά, είναι η τύχη. Η τύχη είναι η βάση της αριστοκρατίας.

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ

ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΣΣΟΑ

 

 

Εικόνα: Medved της Varya Alay, Ρωσίδας εικονογράφου, 2011Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  202
  0
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  227
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  279
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  302
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  370
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  390
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  334
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  548
  2
 • We are all so much together , but we are all dying of loneliness .

  lecturesbureau: "We are all so much together ,
but we are all dying of loneliness ."
  368
  0
 • You become responsible , forever , for what you have tamed .

  lecturesbureau: "You become responsible , forever ,
for what you have tamed ."
  320
  0