Η ιστορία της λέξης κάλλος (ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ)

Η ιστορία της λέξης κάλλος (ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ)

Κάλλος έχει ο ωραίος (από την ώρα). Ούτε ο πρόωρος, ο ά-ωρος (α στερητικό + ώρα). Ο άγουρος, το αγόρι, το μικρό παιδί το άνηβο, ούτε ο πάρωρος, ο παραγινομένος, αλλά αυτός που γίνεται στην ώρα του ακριβώς. Επειδή ο ωραίος καλλεί, είναι ωραίος κατά το κάλλος του. Καλός είναι ο ωραίος, ο εύ-μορφος: όμορφος είναι αυτός που έχει ωραία μορφή, ωραίο σχήμα, σε αντίθεση με τον άσχημο (α στερητικό + σχήμα).
Το κάλλος σχετίζεται γλωσσικά με την υγεία και με την τέρψη.
Kal-jas στα σανσκριτικά είναι ο υγιής και ο τερπνός.
Kaljanas ονομάζεται ο καλός, ο ωραίος, ο εξαίρετος, αυτός που έχει καθαρό μυαλό, καθαρή ψυχή, καθαρό σώμα.
Από τη λέξη καλός παράγεται η αρχαία καλλύνω και από την καλλύνω η μεταγενέστερη καλλυντής.
Από τον καλλυντή το επίθετο καλλυντικός.
Από τον καλό το κάλλος.
Από το κάλλος + ωψ (-ωπός) = όψη η αρχαία καλλωπίζω, ο καλλωπισμός και το καλλώπισμα.
Καλό είναι το αγαθό (φιλοσ.) το αισθητικά ωραίο (όπως κακό είναι το αισθητικά άσχημο).
Ο πρό-ωρα γηρασμένος έφηβος των ημερών δεν έχει κάλλος.
Το κάλλος του το αφαιρεί η σκληρότητα της εποχής, οι συνθήκες της διαβίωσης και της επιβίωσης.
Το φάσμα της ύβρεως που πλανάται παντού, της υπερβολής σε όλα. Η ύβρις συσχετίζεται με το υπέρ, μέσω το λατινικού super.
Είναι super -> supris -> ypris ->ύβρις.
Η super 550άρα μηχανή του, τα super τσιγάρα, οι super φαντασιώσεις, τα super models, τον κάνουν superman, υπερβολικό σε όλα, υβριστή.
Οι Έλληνες βέβαια έλεγαν: «Ἧλιος οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα, εἰδεμή Ἐρινύες ἐπίκουροι ΔΙΚΗΣ ἐξευρίσουσιν».
Ούτε ο Ήλιος θα ξεπεράσει, υα υπερβεί τα μέτρα του, ειδεμή θα τον βρουν οι Ερινύες, οι βοηθοί της Δίκης και αλίμονό του.
Τον βρίσκουν:
Στις μετωπικές της εθνικής οδού, στα κιγκλιδώματα των γηπέδων, στα μπαρ αμίλητο, στημένο στα τοκ σόου της TV, ανίσχυρο, ακοινώνητο, επιθετικό, βίαιο.
Πού είναι το κάλλος του;
Το κάλλος με την έννοια της μορφής του.
Παρ’ όλα αυτά, το κάλλος βρίσκει τη μορφή του νέου που: κλείνει την TV ανοίγοντας ένα βιβλίο· απορρίπτει την «ξύλινη γλώσσα» και δέχεται να ομιλεί στον όμιλο, στην κοινωνία· έχει αιδώ. Η Αιδώς «ἄνθος ἐπισπείρει», ρίχνει κάτι σαν λουλούδι στο πρόσωπο του ωραίου, λέει ο Λυκοφρονίδης, αντιστέκεται στην ισοπέδωση, στην αλλοτρίωση, κάνει την καθημερινή επανάσταση, οργίζεται, εκφράζει τη δίκαιη αγανάκτησή του χωρίς επιχαιρεκακία, χωρίς φθόνο.
Όποιος ερωτεύεται, αυτός έχει κάλλος.

α στερητικό + ώρα
ά-ωρος
άγουρος
μεσαιωνικά αγόρι (ν)
αγόρι

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram

 • instagram by lecturesbureau
  430
  3
 • The most precious resource we all have is time .

  lecturesbureau: "The most precious resource we all have is time ."
  215
  0

 • instagram by lecturesbureau
  300
  1
 • The time is always right to do what is right .

  lecturesbureau: "The time is always right to do what is right ."
  567
  0
 • If the other person injures you , you may forget the injury . But if you injure him you will always remember .

  lecturesbureau: "If the other person injures you , you may forget the injury .

But if you injure him you will always remember ."
  193
  0
 • Love is the goal Life is the journey

  lecturesbureau: "Love is the goal
Life is the journey"
  270
  1
 • Real love exists !

  lecturesbureau: "Real love exists !"
  250
  0
 • ... and for poise , walk with the knowledge that YOU ARE NEVER ALONE

  lecturesbureau: "... and for poise , walk with the knowledge that
YOU ARE NEVER ALONE"
  240
  3
 • If the other person injures you , you may forget the injury ; but if you injure him you will always remember .

  lecturesbureau: "If the other person injures you , you may forget the injury ;
but if you injure him you will always remember ."
  226
  0
 • The end is the beginning of all things .

  lecturesbureau: "The end is the beginning of all things ."
  336
  1