Αντισθένης: «Πώς, λοιπόν, Σωκράτη, αφού έχεις αυτή τη γνώση, έχεις γυναίκα απ’ όσες υπάρχουν, και από αυτές που έχουν γεννηθεί και από αυτές που θα υπάρξουν, κατά τη γνώμη μου, τη χειρότερη;» (ΞΕΝΟΦΩΝ)

Αντισθένης: «Πώς, λοιπόν, Σωκράτη, αφού έχεις αυτή τη γνώση, έχεις γυναίκα απ’ όσες υπάρχουν, και από αυτές που έχουν γεννηθεί και από αυτές που θα υπάρξουν, κατά τη γνώμη μου, τη χειρότερη;» (ΞΕΝΟΦΩΝ)

Συμπόσιο, Β10
Ξενοφώντα, Simposio, επιμ. ιταλ. μτφ Mario Vitali, Bompiani, Milano-1993 .

Στο έργο του Ξενοφώντα, το πορτρέτο του χαρακτήρα του Σωκράτη και τη γυναίκας του Ξανθίπης, που έρχονται αντιμέτωποι στη συζυγική τους σχέση, βρίσκεται στη βάση της παράδοσης που περιγράφει με όρους παρωδίας τη μορφή της Ξανθίππης. Σε αυτό το απόσπασμα, το αρχικό ερώτημα του Αντισθένη μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε την άποψη του Σωκράτη για τον χαρακτήρα της συζύγου του.

Και ο Αντισθένης είπε: «Πώς, λοιπόν, Σωκράτη, αφού έχεις αυτή τη γνώση, δεν εκπαιδεύεις κι εσύ την Ξανθίππη, αλλά έχεις γυναίκα απ’ όσες υπάρχουν, και από αυτές που έχουν γεννηθεί και από αυτές που θα υπάρξουν, κατά τη γνώμη μου, τη χειρότερη;»

«Γιατί», είπε, «βλέπω ότι και αυτοί που θέλουν να γίνουν ικανοί ιππείς αποκτούν όχι τα πιο υπάκουα, αλλά τα ατίθασα άλογα. Διότι νομίζουν ότι, αν μπορούν να κυριαρχήσουν σε τέτοιου είδους άλογα, εύκολα μπορούν να χειριστούν και τα άλλα. Κι εγώ λοιπόν , επειδή θέλω να συναναστρέφομαι και να συνομιλώ με τους ανθρώπους, έχω αυτή τη γυναίκα, γιατί γνωρίζω καλά ότι, αν την αντέξω, εύκολα θα συνυπάρχω με όλους τους άλλους ανθρώπους».

 

 

 

 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Umberto Eco & Riccardo Fedriga
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ

 

Εικόνα Α: http://stor.artstor.org/stor/29005ccc-ac46-4c49-8d17-944548489bf0_size4

Εικόνα Β: https://gr.pinterest.com/pin/194710383867976035/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • To be human is to love

  lecturesbureau: "To be human is to love"
  135
  0
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  300
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  374
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  237
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  284
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  394
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2