ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΓΝΩΣΗ (Λάο Τσε)

ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΓΝΩΣΗ (Λάο Τσε)

Ο άριστος ταξιδευτής δεν αφήνει χνάρια.

Ο άριστος ομιλητής δεν αφήνει τη γλώσσα να παρασυρθεί.

Ο άριστος λογιστής δε χρειάζεται πινάκια.

Η καλύτερη πόρτα δε χρειάζεται μάνταλο,

κι όμως, κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει.

Το καλύτερο δέσιμο δε χρειάζεται κόμπους,

κι όμως, κανείς δεν μπορεί να το λύσει.

Γι’ αυτό ο συνετός βοηθά τους πάντες, αδιακρίτως.

Φροντίζει τα πάντα, τίποτα δεν παραμελεί.

Αυτή είναι η απόδειξη της σοφίας του.

Έτσι, ο καλός άνθρωπος

γίνεται δάσκαλος του πλανημένου.

Κι οι πλανημένοι άνθρωποι

γίνονται η πρώτη ύλη στα χέρια του καλού.

Όταν χάνεται ο σεβασμός προς το δάσκαλο

κι όταν λείπει η φροντίδα για το μαθητή γεννιέται σύγχυση,

όσο σοφός κι αν είσαι.

Αυτό είναι το κλειδί του μυστηρίου.

 

 

 

 

ΛΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΛΑΟ ΤΣΕ

 

Εικόνα: Adrian Sommeling & son  |  https://2.bp.blogspot.com/-3U35KghZU0E/Vt8MsDMCokI/AAAAAAAAt5o/f8gfl4mYvjM/s1600/13-Setting-up-the-Perfect-Photo-Adrian-Sommeling-Surreal-Photo-Manipulation-with-a-Son-s-Help-www-designstack-co.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • To be human is to love

  lecturesbureau: "To be human is to love"
  137
  0
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  300
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  374
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  237
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  284
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  394
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2