ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΓΝΩΣΗ (Λάο Τσε)

ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΓΝΩΣΗ (Λάο Τσε)

Ο άριστος ταξιδευτής δεν αφήνει χνάρια.

Ο άριστος ομιλητής δεν αφήνει τη γλώσσα να παρασυρθεί.

Ο άριστος λογιστής δε χρειάζεται πινάκια.

Η καλύτερη πόρτα δε χρειάζεται μάνταλο,

κι όμως, κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει.

Το καλύτερο δέσιμο δε χρειάζεται κόμπους,

κι όμως, κανείς δεν μπορεί να το λύσει.

Γι’ αυτό ο συνετός βοηθά τους πάντες, αδιακρίτως.

Φροντίζει τα πάντα, τίποτα δεν παραμελεί.

Αυτή είναι η απόδειξη της σοφίας του.

Έτσι, ο καλός άνθρωπος

γίνεται δάσκαλος του πλανημένου.

Κι οι πλανημένοι άνθρωποι

γίνονται η πρώτη ύλη στα χέρια του καλού.

Όταν χάνεται ο σεβασμός προς το δάσκαλο

κι όταν λείπει η φροντίδα για το μαθητή γεννιέται σύγχυση,

όσο σοφός κι αν είσαι.

Αυτό είναι το κλειδί του μυστηρίου.

 

 

 

 

ΛΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΛΑΟ ΤΣΕ

 

Εικόνα: Adrian Sommeling & son  |  https://2.bp.blogspot.com/-3U35KghZU0E/Vt8MsDMCokI/AAAAAAAAt5o/f8gfl4mYvjM/s1600/13-Setting-up-the-Perfect-Photo-Adrian-Sommeling-Surreal-Photo-Manipulation-with-a-Son-s-Help-www-designstack-co.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram