ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΓΝΩΣΗ (Λάο Τσε)

ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΗ ΓΝΩΣΗ (Λάο Τσε)

Ο άριστος ταξιδευτής δεν αφήνει χνάρια.

Ο άριστος ομιλητής δεν αφήνει τη γλώσσα να παρασυρθεί.

Ο άριστος λογιστής δε χρειάζεται πινάκια.

Η καλύτερη πόρτα δε χρειάζεται μάνταλο,

κι όμως, κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει.

Το καλύτερο δέσιμο δε χρειάζεται κόμπους,

κι όμως, κανείς δεν μπορεί να το λύσει.

Γι’ αυτό ο συνετός βοηθά τους πάντες, αδιακρίτως.

Φροντίζει τα πάντα, τίποτα δεν παραμελεί.

Αυτή είναι η απόδειξη της σοφίας του.

Έτσι, ο καλός άνθρωπος

γίνεται δάσκαλος του πλανημένου.

Κι οι πλανημένοι άνθρωποι

γίνονται η πρώτη ύλη στα χέρια του καλού.

Όταν χάνεται ο σεβασμός προς το δάσκαλο

κι όταν λείπει η φροντίδα για το μαθητή γεννιέται σύγχυση,

όσο σοφός κι αν είσαι.

Αυτό είναι το κλειδί του μυστηρίου.

 

 

 

 

ΛΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΛΑΟ ΤΣΕ

 

Εικόνα: Adrian Sommeling & son  |  https://2.bp.blogspot.com/-3U35KghZU0E/Vt8MsDMCokI/AAAAAAAAt5o/f8gfl4mYvjM/s1600/13-Setting-up-the-Perfect-Photo-Adrian-Sommeling-Surreal-Photo-Manipulation-with-a-Son-s-Help-www-designstack-co.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • But when a man speeds toward his own ruin , a God gives him help !

  lecturesbureau: "But when a man speeds toward his own ruin ,
a God gives him help !"
  80
  0
 • Only a life lived for others is a life worthwhile .

  lecturesbureau: "Only a life lived for others
is a life worthwhile ."
  388
  0
 • The great unpardonable sin is to murder the love - life in a human soul .

  lecturesbureau: "The great unpardonable sin
is to murder the love - life
in a human soul ."
  202
  2
 • Forget injuries , NEVER FORGET KINDNESSES .

  lecturesbureau: "Forget injuries ,

NEVER FORGET KINDNESSES ."
  409
  0
 • DO GOOD . You have done wrong ? Then balance it by doing right .

  lecturesbureau: "DO GOOD .

You have done wrong ?
Then balance it by doing right ."
  382
  0
 • If you see a friend without a smile , give him one of yours .

  lecturesbureau: "If you see a friend without a smile , 
give him one of yours ."
  2143
  5
 • In Art as in Love , instinct is enough .

  lecturesbureau: "In Art as in Love , instinct is enough ."
  433
  0

 • instagram by lecturesbureau
  668
  3
 • Take time to listen to what is said without words ...

  lecturesbureau: "Take time to listen to what is said without words ..."
  359
  0
 • Unexpected KINDNESS is the most powerful , least costly , and most underrated agent of human change .

  lecturesbureau: "Unexpected KINDNESS
is the most powerful , least costly ,
and most underrated agent of human change ."
  356
  5