Μαθαίνοντας την υπομονή (ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ)

Μαθαίνοντας την υπομονή (ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ)

Η υπομονή δεν καλλιεργείται ιδιαίτερα στον πολιτισμό μας. Συχνά πιάνουμε τους εαυτούς μας να γίνονται ανυπόμονοι ακόμα και με την υπομονή. Θέλουμε δράση τώρα. Θέλουμε απαντήσεις τώρα. Θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας τώρα. Θέλουμε να αποκτήσουμε φήμη τώρα. Παραβλέπουμε το γεγονός ότι, αν θέλουμε τη σωστή δράση, τις σωστές απαντήσεις και τη σωστή αλλαγή, πολλές φορές πρέπει να περιμένουμε. Πράγματα όπως η προσεκτική ανάλυση και η ήρεμη σκέψη απαιτούν χρόνο.
Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στην περίπτωση της αγάπης. Θέλουμε τους τέλειους συντρόφους και την ιδανική σχέση, και τα θέλουμε τώρα. Εάν η σχέση που προσδοκάμε δεν μας προσφερθεί ακαριαία, οδεύουμε προς την έξοδο, παραβλέποντας το χρόνο, την καρτερία και τη σταθερότητα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλης διαδικασίας. Υπομονή σημαίνει θέληση να αντέξουμε τον πόνο και τις όποιες αναβολές, αλλά και επιμονή όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Η ανταμοιβή μας θα είναι ένας ακόμα πιο ισχυρός δεσμός, αλλά και η ανταπόδοση της υπομονής που δείχνουμε.
Η υπομονή είναι το βασικό συστατικό κάθε ευτυχισμένης σχέσης,

 

 
ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ
ΛΕΟ ΜΠΟΥΣΚΑΛΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ

 

Εικόνα: http://twibee.com/tweet/878349808347607044Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  222
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  374
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  236
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  282
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  392
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2
 • We are all so much together , but we are all dying of loneliness .

  lecturesbureau: "We are all so much together ,
but we are all dying of loneliness ."
  369
  0