“Είναι ντροπή ο Μάνης να μπορεί να ζει χωρίς τον Διογένη, ο Διογένης όμως να μη μπορεί χωρίς τον Μάνη”. Διογένης (SENECA)

“Είναι ντροπή ο Μάνης να μπορεί να ζει χωρίς τον Διογένη, ο Διογένης όμως να μη μπορεί χωρίς τον Μάνη”. Διογένης (SENECA)

Αλλά, όπως είπε, είναι πιο υποφερτό και πιο εύκολο να μην αποκτά κανείς, παρά να χάνει κάτι που είχε, γι’ αυτό και εκείνους στους οποίους η Τύχη δεν στάθηκε ποτέ ευμενής θα τους δεις να είναι πιο πρόσχαροι από αυτούς στους οποίους έστρεψε τα νώτα. Ο Διογένης, ένας άνθρωπος με μεγάλη ψυχή, το είδε αυτό κι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν ώστε να μην μπορεί να του αφαιρέσει κανείς τίποτε […] (5).

Όποιος αμφιβάλλει για την ευτυχία του Διογένη, μπορεί εξίσου να αμφιβάλλει και για την κατάσταση των αθανάτων θεών: κατά πόσο δεν ζουν βίο ευτυχισμένο, επειδή ούτε κτήματα έχουν ούτε κήπους ούτε μπορούν να εκμισθώνουν τους καλύτερους αγρούς τους, ούτε να τοκογλυφούν στην αγορά […] (7).

Του Διογένη του έφυγε ο μοναδικός δούλος του κι όταν του τον έδειξαν δεν θεώρησε πως άξιζε να τον πάρει πίσω. “Είναι ντροπή”, είπε, “ο Μάνης να μπορεί να ζει χωρίς τον Διογένη, ο Διογένης όμως να μη μπορεί χωρίς τον Μάνη”. Νομίζω ότι ήθελε να πει τούτο: “Κάνε τη δουλεία σου, Τύχη· ο Διογένης δεν έχει τώρα τίποτε δικό σου: ο δούλος μου ’φυγε, ή μάλλον ελευθερώθηκα απ’ αυτόν”.

SENECA, De tranquillitate animi 8, 3 – 7

Tolerabilius autem est, ut dixi, faciliusque non adquirere quam amittere, ideoque laetiores videbis, quos numquam fortuna respexit, quam quos deseruit. Vidit hoc Diogenes, vir ingentis animi, et efficit, ne quid sibi eripi possit (5) si quis de felicitate Diogenis dubitat, potest idem dubitare et de deorum immortalium statu, an parum beate degant, quod illis nec praedia nec horti sint nec alieno colono rura pretiosa nec grande in foro faenus (7) at Diogeni servus unicus fugit nec eum reducere, cum monstraretur, tanti putavit. “Turpe est” inquit “Manen sine Diogene posse vivere, Diogenen sine Mane non posse”. Videtur mihi dixisse age tuum negotium, fortuna, nihil apud Diogenen iam tui est: Fuqit mihi servus, immo liber abii.

 

 

 

 

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Take time to listen to what is said without words

  lecturesbureau: "Take time to listen to what is said

without words"
  278
  0
 • I love you not only for what you are , but for what I am when I am with you .

  lecturesbureau: "I love you

not only for what you are ,

but for what I am

when I am with you ."
  387
  0
 • Pessimism leads to weakness , optimism to POWER .

  lecturesbureau: "Pessimism leads to weakness ,

optimism to POWER ."
  335
  0
 • NEVER STOP SMILING not even when you're sad , someone might fall in love with your smile .

  lecturesbureau: "NEVER STOP SMILING 
not even when you're sad ,

someone might fall in love with your smile ."
  359
  1
 • Always try to keep a patch of sky above your life .

  lecturesbureau: "Always try to keep 
a patch of sky above your life ."
  260
  0
 • www.lecturesbureau.gr/1/texts/ www.lecturesbureau.gr/1/texts/?lang=en

  lecturesbureau: "www.lecturesbureau.gr/1/texts/

www.lecturesbureau.gr/1/texts/?lang=en"
  125
  1
 • Believe you can and you' re halfway there !

  lecturesbureau: "Believe you can

and you' re halfway there !"
  182
  0
 • Just living is not enough , said the butterfly , one must Have sunshine , freedom , and a little flower .

  lecturesbureau: "Just living is not enough , said the butterfly ,

one must Have sunshine , freedom , and a little flower ."
  371
  0
 • A friend is someone who gives you total freedom TO BE YOURSELF .

  lecturesbureau: "A friend is someone who gives you total freedom

TO BE YOURSELF ."
  327
  0
 • I talk to God but the sky is empty .

  lecturesbureau: "I talk to God 
but the sky is empty ."
  139
  1