Δεν χρειάζεται να σπρώξουμε … (Χ. Μπουκάι)

Δεν χρειάζεται να σπρώξουμε … (Χ. Μπουκάι)

Ο Άνιμπαλ Σαμπατίνι έλεγε πως η πληρότητα (ή η ευτυχία, ή ό,τι ο καθένας επιθυμεί περισσότερο) βρίσκεται κλεισμένη σ’ ένα δωμάτιο και ξέρουμε πως το μόνο που χρειάζεται είναι ν’ ανοίξουμε την πόρτα. Πλησιάζουμε, γυρίζουμε το πόμολο (αφού ξέρουμε πως δεν υπάρχει κλειδαριά) και σπρώχνουμε.
Στην πρώτη προσπάθεια, η πόρτα δεν ανοίγει. «Μάλλον θα έχει φρακάρει» σκεφτόμαστε, και σπρώχνουμε πιο δυνατά.
Δεν γίνεται τίποτα.
Προσπαθούμε περισσότερο, χωρίς επιτυχία.
Φωνάζουμε τους φίλους, τους συγγενείς και τους θεραπευτές μας για να μας βοηθήσουν στο σπρώξιμο. Έρχονται, αλλά η πόρτα μένει ακίνητη.
Ποτέ δεν παύουμε να προσπαθούμε.
Ποτέ στη ζωή δεν σταματάμε να σπρώχνουμε.
Κι όλο σπρώχνουμε και ξανασπρώχνουμε χωρίς να καθίσουμε να σκεφτούμε.
Χωρίς να καθίσουμε να σκεφτούμε.
Χωρίς να καθίσουμε να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει να σπρώξουμε, αλλά να έλξουμε μαλακά την πόρτα μας προς το μέρος μας.

 

 

 
Γράμματα στην Κλαούντια
Χόρχε Μπουκάι

 

Εικόνα: Μαγιψ Δοορ | Video by Andhika Zanuar | https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/df/16/1b/df161bbe5414bcde53e2795d60a9209e.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  274
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  374
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  236
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  282
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  392
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2
 • We are all so much together , but we are all dying of loneliness .

  lecturesbureau: "We are all so much together ,
but we are all dying of loneliness ."
  369
  0