Αυτό το πρωί προσεύχομαι για τους εχθρούς μου (2019, JOY HARJO)

Αυτό το πρωί προσεύχομαι για τους εχθρούς μου (2019, JOY HARJO)

Αυτό το πρωί προσεύχομαι για τους εχθρούς μου
Ποιον όμως αποκαλώ εχθρό μου;
Ένας εχθρός πρέπει να είναι άξιος να ασχοληθείς μαζί του.

 

Γυρίζω προς την κατεύθυνση του ήλιου και συνεχίζω το δρόμο μου.
Είναι η καρδιά που θέτει το ερώτημα, όχι το εξοργισμένο μου μυαλό.
Η καρδιά είναι η μικρότερη ξαδέλφη του ήλιου.
Βλέπει και γνωρίζει τα πάντα.
Αισθάνεται ακόμη και το τρέμουλο καθώς ακούει την προσευχή.
Η πόρτα του μυαλού πρέπει να ανοίγει μόνο μέσα από την καρδιά.

 

Και ένας εχθρός που επιχειρεί να εισέλθει στη ζωή μου, αναλαμβάνει το ρίσκο
να γίνει φίλος μου .

 

 

Joy Harjo
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ : LECTURES BUREAU

 

Εικόνα: https://gr.pinterest.com/pin/496662665141468519/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Strength does not come from physical capacity . It comes from an indomitable will .

  lecturesbureau: "Strength does not come from physical capacity .
It comes from an indomitable will ."
  212
  0
 • Count your age by friends , not years . Count your life by smiles , not tears .

  lecturesbureau: "Count your age by friends , not years .

Count your life by smiles , not tears ."
  282
  0
 • The fault-finder will find faults even in Paradise .

  lecturesbureau: "The fault-finder will find faults even in Paradise ."
  195
  0
 • It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important ...

  lecturesbureau: "It is the time you have wasted for your rose
that makes your rose so important ..."
  707
  4
 • Attachment is the strongest block to realization .

  lecturesbureau: "Attachment is the strongest block to realization ."
  158
  0
 • The World will not be destroying by those who do evil , but by those who watch them without doing anything .

  lecturesbureau: "The World will not be destroying by those who do evil ,

but by those who watch them without doing anything ."
  249
  2
 • Tell me who admires and loves you , and I will tell you who you are .

  lecturesbureau: "Tell me who admires and loves you ,
and I will tell you who you are ."
  455
  0
 • Something to do , something to love , and something to hope for .

  lecturesbureau: "Something to do ,
something to love ,
and something to hope for ."
  242
  1
 • A person who never made a mistake never tried anything new .

  lecturesbureau: "A person who never made a mistake
never tried anything new ."
  300
  0
 • Always , start again !

  lecturesbureau: "Always , start again !"
  643
  0