Εκεί βρίσκεται η ευτυχία

Εκεί βρίσκεται η ευτυχία

“Τίποτε πάνω στη γη δεν κάνει την ευτυχία πιο προσιτή στην προσπάθεια να τη βρούμε. Ο ιστορικός Γουίλ Ντυράν έγραφε ότι αποζητούσε την ευτυχία στη γνώση και βρήκε μόνο απογοήτευση. Αναζήτησε τότε την ευτυχία στα ταξίδια και βρήκε την κούραση, στον πλούτο και βρήκε τη διχόνοια και την αγωνία. Αναζήτησε την ευτυχία στο γράψιμο και απλώς κουράστηκε. Μια μέρα είδε μια γυναίκα να περιμένει σ’ ένα μικρό αμάξι με ένα κοιμισμένο παιδί στην αγκαλιά της. Ένας άντρας κατέβηκε απ΄το τρένο,πλησίασε και φίλησε τρυφερά τη γυναίκα κι ύστερα το μωρό, πολύ απαλά για να μην το ξυπνήσει. Η οικογένεια έφυγε και άφησε τον Ντυράν έκπληκτο από τη συνειδητοποίηση της πραγματικής φύσης της ευτυχίας. Ησύχασε κι ανακάλυψε πως “κάθε ομαλή λειτουργία της ζωής εμπεριέχει κάποια απόλαυση.”

 

 

 

 

Reader’s Digesta

 

Εικόνα: http://s9.favim.com/orig/140122/art-awesome-baby-child-Favim.com-1291291.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • To be human is to love

  lecturesbureau: "To be human is to love"
  139
  0
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  300
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  374
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  237
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  284
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  394
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2