Λέαινα και ζώα (ΑΙΣΩΠΟΣ)

Λέαινα και ζώα (ΑΙΣΩΠΟΣ)

Στάσις δέ ἦλθε πᾶσι τοῖς τετραπόδοις καύχημα κατέχουσα εἰς παίδων πλήθη. Και δή ἔφασκον τῆ λεαίνη βοῶντες· “Εἰπέ δέ καί σύ τό πόσους παῖδας τίκτεις.” Ἡ δέ γελῶσα πρός αὐτούς ταῦτα λέγει· “Σκύμνον μέν ἕνα, ἀλλά γενναῖον πάνυ.”
Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι κρείσσων εἷς ρώμη σώματος καί ἀνδρεία καί φρονήσει ἤ πολλοί δειλοί και ἄφρονες.

Η λέαινα και τα ζώα

Τα ζώα όλα συναγωνίζονταν μεταξύ τους με καμάρι, ποιο κάνει τα περισσότερα παιδιά.
Ρώτησαν λοιπόν και τη λέαινα: “Πες μας και συ, πόσα παιδιά γεννάς;”.
Κι εκείνη γελώντας τους απάντησε: “Ένα λιονταράκι, αλλά ατρόμητο”.

Ο μύθος δηλώνει ότι ο ένας δυνατός, γενναίος και συνετός είναι καλύτερος από πολλούς δειλούς και άμυαλους.

 

 

 

 

ΑΙΣΩΠΟΣ -ΜΥΘΟΙ 3-
Εκδότης
Οδυσσέας Χατζόπουλος

 

Εικόνα: Nick Brandt | https://i.pinimg.com/736x/0b/1b/76/0b1b760120824337d5f08a91cb392dd4–nick-brandt-mothers-love.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  218
  0
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  230
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  280
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  302
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  370
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  390
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  334
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  548
  2
 • We are all so much together , but we are all dying of loneliness .

  lecturesbureau: "We are all so much together ,
but we are all dying of loneliness ."
  368
  0
 • You become responsible , forever , for what you have tamed .

  lecturesbureau: "You become responsible , forever ,
for what you have tamed ."
  320
  0