ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ (HERMANN HESSE)

ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ (HERMANN HESSE)

Νοέμβριος 1905

 

Παράξενο να τριγυρνάς στην ομίχλη!
Μόνη κάθε πέτρα, μόνος κάθε θάμνος,
Κανένα δέντρο δεν βλέπει το άλλο,
Καθένας είναι μόνος.

Ήταν ο κόσμος μου γεμάτος φίλους,
Όταν η ζωή μου ήταν ακόμη φως
Τώρα που πέφτει ομίχλη,
Κανένας δεν είναι ορατός.

Πράγματι, κανείς δεν είναι σοφός,
Αν το σκοτάδι δεν γνωρίζει,
Αυτό το οποίο αναπόφευκτα και σιωπηλά
Απ’ όλους τον χωρίζει.

Παράξενο στην ομίχλη να τριγυρνάς!
Το να ζεις σημαίνει μοναξιά.
Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τον άλλον.
Καθένας είναι μόνος.

 

 

 

Ποιήματα
ΕΡΜΑΝ ΕΣΣΕ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΜΑΡΩ ΤΑΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΩΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

 

Εικόνα: https://gr.pinterest.com/pin/106467978661950454/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • There is no reason not to follow your heart !

  lecturesbureau: "There is no reason

not to follow your heart !"
  153
  1
 • And those who were seen dancing were thought to be insane by THOSE WHO COULD NOT HEAR THE MUSIC ...

  lecturesbureau: "And those who were seen dancing
were thought to be insane
by THOSE WHO COULD NOT HEAR THE MUSIC ..."
  414
  0
 • Life is so unpredictable that anything is possible .

  lecturesbureau: "Life is so unpredictable that anything is possible ."
  266
  0
 • I LIVE IN MY DREAMS . Other people live in dreams , but not in their own . That's the difference .

  lecturesbureau: "I LIVE IN MY DREAMS .
Other people live in dreams , but not in their own .
That's the difference ."
  349
  2
 • All my life I've looked at words as though I were seeing them for the first time .

  lecturesbureau: "All my life I've looked at words
as though I were seeing them for the first time ."
  258
  0
 • Medicine heals deseases of the body wisdom frees the soul from passions .

  lecturesbureau: "Medicine heals deseases of the body
wisdom frees the soul from passions ."
  493
  1
 • It does not matter how slowly you go so long as you do not stop .

  lecturesbureau: "It does not matter how slowly you go 
so long as you do not stop ."
  352
  2
 • A book read by a thousand different people is a thousand different books .

  lecturesbureau: "A book read by a thousand different people
is a thousand different books ."
  611
  0
 • Our chief want is someone who will inspire us to be WHAT WE KNOW WE COULD BE .

  lecturesbureau: "Our chief want is someone who will inspire us
to be WHAT WE KNOW WE COULD BE ."
  270
  2
 • The bee discovers amid the most pungent flowers and the roughest thorns the smoothest and most palatable honey .

  lecturesbureau: "The bee discovers amid the most pungent flowers
and the roughest thorns
the smoothest and most palatable honey ."
  109
  0