“Η αρπακτική Τύχη αφαιρεί από εδώ το στέμμα με σφοδρό πάταγο, ενώ χαίρεται να το τοποθετεί αλλού.” (Ορατίου οι Ωδές)

“Η αρπακτική Τύχη αφαιρεί από εδώ το στέμμα με σφοδρό πάταγο, ενώ χαίρεται να το τοποθετεί αλλού.” (Ορατίου οι Ωδές)

Ενώ σπανίως και με φειδώ λάτρευα τους θεούς
ως ένας πλανώμενος μύστης της ασύνετης σοφίας,
αναγκάζομαι τώρα να στρέψω προς τα πίσω τα ιστία
και να ακολουθήσω πάλι τις διαδρομές,
που είχα εγκαταλείψει..

Διότι ο Δίας,
που συχνά σχίζει τα νέφη με λαμπρό πυρ, οδήγησε σε αίθριο ουρανό τους βροντώδεις ίππους και το άρμα του,
από το οποίο συνταράσσεται η ακίνητη γη,
οι ρέοντες ποταμοί, η Στύγα, η φρικτή
περιοχή του μισητού Ταινάρου, και το ατλαντικό
σύνορο.

Ο Θεός έχει τη δύναμη να αλλάσσει
τα κατώτερα με τα ανώτερα, να σμικρύνει τον επιφανή,
να φανερώνει τα σκοτεινά.

Η αρπακτική Τύχη
αφαιρεί από εδώ το στέμμα με σφοδρό πάταγο, ενώ
χαίρεται να το τοποθετεί αλλού.

 

 

 

 

Ορατίου οι Ωδές
Α’ και Β’ βιβλίο
Εκδόσεις Αρμός

 

Εικόνα C: https://www.malemodelscene.net/fresh-faces/denis-jovanovic-marko-vulevic/
Εικονα D: https://gr.pinterest.com/pin/301389400055464222/?nic_v1=1aRp67cjGMqHTRzMNQ%2FvE9V0gzIEemxTsc9Y7lFSdHF8oY08W9dxO7H1KndENny6HdFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram