Αρχικά έπαιζε στο χρηματιστήριο σαν παίκτης… (Αντρέ Κοστολάνι) | Μέρος B’

Αρχικά έπαιζε στο χρηματιστήριο σαν παίκτης… (Αντρέ Κοστολάνι) | Μέρος B’

Κατά την άποψη του, δυο βασικοί παράγοντες είναι καθοριστικοί για την συνολική τάση του χρηματιστηρίου, και όλοι οι άλλοι καταλήγουν τελικά σε αυτούς τους δύο:
• Η σχέση μεταξύ της ποσότητας του χρήματος και της έκδοσης νέων αξιογράφων.
• Το ψυχολογικό στοιχείο, η αισιοδοξία ή η απαισιοδοξία, η εκτίμηση δηλαδή του μέλλοντος.
Με το όρο “χρήμα” εννοεί το χρήμα που διατίθεται στο χρηματιστήριο. Όταν συνεχώς εκδίδονται μεγάλες ποσότητες από ομόλογα με υψηλά επιτόκια, όταν οι τράπεζες και τα ταμιευτήρια καταβάλλουν υψηλούς τόκους για προθεσμιακές καταθέσεις, τότε απομένουν φυσικά πολύ λίγα χρήματα διαθέσιμα για την αγορά μετοχών. Εν ολίγοις ο παράγοντας “χρήμα” εξαρτάται από το μακροχρόνιο ύψος των επιτοκίων.
Αντίθετα, με τον παράγοντα “ψυχολογία”, εννοεί την αντίδραση του κοινού στα γεγονότα που διαδραματίζονται. Ο πόλεμος ή ειρήνη δεν είναι τόσο καθοριστικοί παράγοντες για το χρηματιστήριο όσο είναι η ψυχολογική αντίδραση του κοινού σε αυτά τα γεγονότα.
Επίσης, για τον Αντρέ Κοστολάνι το πώς αξιολογεί κανείς τη σχέση τιμής – κέρδους μιας μετοχής, είναι καθαρά ψυχολογικό θέμα. Μπορεί να τύχει οι αναλυτές, να κρίνουν ότι για την ίδια μετοχή μια σχέση τιμής – κέρδους της τάξης του 15:1 είναι χαμηλή κι έτσι να αποφασίσουν ότι το χαρτί είναι υποτιμημένο. Κάποια άλλη χρονική στιγμή, όμως, μπορεί να θεωρούν, όταν ισχύει η ίδια σχέση για το ίδιο χαρτί, ότι αυτό είναι υπερτιμημένο. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζεται ότι οι αναλυτές έχουν άδικο στη δεδομένη στιγμή. Αλλά ότι δεν μπορεί να βγάλει κανείς συμπεράσματα για την περαιτέρω εξέλιξη, από μια τέτοια αξιολόγηση, επειδή το να κρίνει κανείς μια μετοχή ως “υποτιμημένη ή υπερτιμημένη” δεν αποτελεί αξίωμα, αλλά μια σχετική κρίση η οποία κατά μεγάλο μέρος της εξαρτάται από ψυχολογικούς παράγοντες.
Χαρακτηρίζει λάθος και “μονολιθική” την αντίληψη πολλών αναλυτών ότι η σχέση τιμής – κέρδους είναι ένα ακλόνητο στοιχείο για την ακόλουθη πορεία των μετοχών μιας εταιρίας. Το πόσο λάθος είναι αυτή η απαρχαιωμένη αντίληψη των αναλυτών φαίνεται καλύτερα με τις εταιρίες εκείνες που λειτουργούν με ζημία. Διότι, σύμφωνα με τους αναλυτές δεν θα έπρεπε κανείς να αγγίζει αυτά τα αξιόγραφα, επειδή θεωρητικά θα έπρεπε να βρίσκονται, σύμφωνα με τη σχέση τιμής – κέρδους, υπό το μηδέν. Τα πιο ενδιαφέροντα χρηματιστηριακά του “χτυπήματα”, ο Κοστολάνι, τα κατάφερε αγοράζοντας μετοχές εταιριών που λειτουργούσαν με ζημία.
Η Πιθανότητα Του Λάθους.
Τίποτα στο Χρηματιστήριο δεν είναι δεδομένο. Γι’ αυτό το λόγο ένας πραγματικός κερδοσκόπος δεν πρέπει να είναι απόλυτος με τις πεποιθήσεις του. Αυτό δεν σημαίνει την καθαίρεση των απόψεών του, και της στάσης που έχει υιοθετήσει, αλλά την παρεμβολή της πιθανότητας ότι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα υπάρχοντα δεδομένα μπορούν να υποστούν αλλαγές και μεταβολές. Ακόμα και ο πιο έμπειρος κερδοσκόπος, ο οποίος πέρασε από σαράντα κύματα για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται, μπορεί να κάνει λάθος. Και κατά τη γνώμη του Α. Κοστολάνι, θα πρέπει μάλιστα να κάνει συχνά λάθος για να συγκεντρώσει τις απαραίτητες εμπειρίες.
Η ικανότητα του κερδοσκόπου να ελίσσεται και να προσαρμόζεται βάσει των καινούργιων δεδομένων, καθορίζει την επιτυχία της κερδοσκοπίας του. Το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης κερδοσκοπίας μπορεί να είναι άλλοτε η απολαβή ενός ικανοποιητικού κέρδους, και άλλοτε απλώς η αποφυγή μιας κακής κερδοσκοπίας.
Ο Βολταίρος έλεγε : « Κάθε κακή κατάσταση μπορεί να έχει καλές συνέπειες». Αυτό είναι πολύ σωστό για το χρηματιστήριο. Για την εξέλιξη των τιμών δεν είναι σημαντικό αυτό που συμβαίνει σήμερα αλλά αυτό που θα συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα εμπεριέχεται ήδη στις τιμές.
Ο επενδυτής δεν αγοράζει για το καλό παρελθόν των εταιριών, αλλά για τις μελλοντικές προοπτικές των επιχειρήσεων. Έτσι τα θεμελιώδη στοιχεία είναι το καλύτερο εργαλείο για να εκτιμηθούν οι μελλοντικές προοπτικές και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Συνηθιζε να λεει
Στην αγορά πρέπει να είσαι ρομαντικός, στην πώληση ρεαλιστικός (και ανάμεσα στα δύο πρέπει να κοιμάσαι ).
Πριν το μπουμ και μετά το κραχ επικρατεί μεγάλη σιγή. Αυτό που παίζεται στο ενδιάμεσο διάστημα είναι απλά και μόνο υστερική φασαρία, χωρίς πολύ λογική.
Στο χρηματιστήριο δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τα πάντα, πρέπει όμως να καταλαβαίνει τα πάντα. Και όταν κανείς καταλαβαίνει τα πάντα, δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει σε όλα.
Το πιο δύσκολο απ’ όλα όμως είναι να έχεις μια ανεξάρτητη γνώμη και να κάνεις το αντίθετο από αυτό που κάνει η πλειοψηφία.

 

 

Μέρος Α’: http://www.lecturesbureau.gr/1/he-initially-played-in-the-stock-market-as-a-player-part-a-1232/
Η Ψυχολογία του Χρηματιστηρίου, Οι Καλύτερες Ιστορίες του Χρηματιστηρίου, Πως θα Κερδίσετε Στο Χρηματιστήριο, εκδόσεις Στούπα. * Ιστοσελίδα www.wikipedia.gr

 

Εικόνα Α: https://www.autonomes-trading.de/kostolany.htmlFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • To be human is to love

  lecturesbureau: "To be human is to love"
  306
  0
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  306
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  375
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  238
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  284
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  372
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  394
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  336
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2