Επέστρεφε (Καβάφης)

Επέστρεφε (Καβάφης)

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με,
αγαπημένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε με—
όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη,
κ’ επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα·
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται,
κ’ αισθάνονται τα χέρια σαν ν’ αγγίζουν πάλι.

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα,
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται…

 

 

 

 

Κ. Π. Καβάφης

Εικόνα:http://health.wusf.usf.edu/post/dep-wants-raise-toxin-levels-state-waters#stream/

 Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram