Γεωδαιτικός Θόλος | Μέρος Α’

Γεωδαιτικός Θόλος | Μέρος Α’

Geodesic Dome
Ο Γεωδαιτικός θόλος, όπως αποδίδεται ο όρος στην ελληνική γλώσσα, είναι ένας τύπος δομής διαμορφωμένος όπως ένα κομμάτι μιας σφαίρας ή μιας μπάλας. Αυτή η δομή αποτελείται από ένα σύνθετο σύμπλεγμα τριγώνων που διαμορφώνουν μια κατά προσέγγιση σφαιρική επιφάνεια. Όσο πιο σύνθετο είναι το σύμπλεγμα των τριγώνων, τόσο περισσότερο ο θόλος προσεγγίζει τη μορφή μιας αληθινής σφαίρας.

Με τη χρήση τριγώνων διάφορων μεγεθών, μια σφαίρα μπορεί να διαιρεθεί συμμετρικά σε τριάντα ένα μεγάλους κύκλους. Ένας μεγάλος κύκλος είναι ο μεγαλύτερος κύκλος που μπορεί να ζωγραφιστεί γύρω από μια σφαίρα, όπως οι γραμμές του γεωγραφικού μήκους γύρω από τη γη, ή τον ισημερινό. Κάθε μια από αυτές τις γραμμές διαιρεί τη σφαίρα σε δύο μισά, από όπου βγαίνει και ο όρος «geodesic», από τα λατινικά που σημαίνουν τη «γήινη διαίρεση».

Σκοπός
Η Γεωδαιτική δομή, όπως επίσης και το Dymaxion House, αποτελούν μέρος των προτάσεων του Φούλερ σχετικά με την ανακατασκευή των πόλεων, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη στέγαση της ανθρωπότητας με το λιγότερο δυνατό κόστος και την κάλυψη του προβλήματος της ανεπάρκειας των κατοικιών σε σχήμα κύβου που υπήρχαν τότε. Η χρήση ελαφρού μετάλλου και πλαστικού ως κύρια δομικά υλικά κατόρθωναν να προσφέρουν μια φτηνή και καθολική μορφή στέγασης, εύκολα υλοποιήσιμης, και μάλιστα χωρίς περιορισμό μεγέθους.

Πλεονεκτήματα
Σύμφωνα με δηλώσεις ανθρώπων που έμειναν σε ένα Γεωδαιτικού θόλου σπίτι, τα βασικότερα πλεονεκτήματα του είναι τα εξής:

Αποδοτικότερη θέρμανση και ψύξη δεδομένου ότι, πρώτον, υπάρχουν λίγες, ή και καθόλου, γωνίες όπου η θερμότητα μπορεί να παγιδευτεί, δεύτερον, υπάρχει λιγότερη περιοχή επιφάνειας ανά τετραγωνικό συγκριτικά με ένα κανονικό σπίτι το οποίο εγγυάται λιγότερη απώλεια θερμότητας, και, τρίτον, επειδή μέσα σε ένα θόλο η συνολική ροή αέρα είναι καλύτερη απ’ ό,τι σε ένα συμβατικά κατασκευασμένο σπίτι.
Είναι οικολογικά.

Μειονεκτήματα
Παρόλα αυτά, καθετί καινοτόμο έχει και τα ελαττώματα του :

Οι καμπυλωτοί τοίχοι απαιτούν έπιπλα ειδικά κατασκευασμένα και σχεδίαση 100% προκατασκευασμένη.
Σε διάμετρο μισού μιλίου, οι γεωδαιτικές σφαίρες είναι πιο ελαφρές από τον αέρα που περιέχουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να «πετάξουν» στον αέρα όπως τα αερόστατα ηλίου.

Η σημασία του Geodesic Dome και η επιρροή του
Μια κατηγορία σχεδιαστών δεν είδαν θετικά την πρόταση του Φούλερ. Υποστήριξαν ότι το Geodesic Dome ήταν αποτελεσματικό όσον αφορούσε κατασκευές μαζικής παραγωγής, όχι όμως για κατασκευές κάλυψης ατομικών αναγκών. Και, πράγματι, στην πράξη, η ιδέα των geodesic domes αποδείχτηκε πως είχε αρκετά ελαττώματα. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν συνεχίστηκε η κατασκευή του. Σήμερα βέβαια τα προβλήματα αυτά έχουν εξαλειφθεί.

Γεγονός είναι, πάντως, πως το Geodesic Dome αποτέλεσε τη βάση για την κατασκευή αρκετών μεταγενέστερων κτιρίων. Διασημότερο παράδειγμα αποτελεί το Ηνωμένο Περίπτερο στη διεθνή έκθεση του 1967 στο Μόντρεαλ.

 

Ακολουθεί β’ μέρος

 

Μέρος Β’: https://www.lecturesbureau.gr/1/what-can-one-person-do-to-help-change-the-world-by-favoring-the-whole-of-humanity-part-b-2027b/

 

Πηγή: WIKIPEDIA

 

 

Εικόνα: https://www.remembermyjourney.com/Memorial/14587502Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Strength does not come from physical capacity . It comes from an indomitable will .

  lecturesbureau: "Strength does not come from physical capacity .
It comes from an indomitable will ."
  204
  0
 • Count your age by friends , not years . Count your life by smiles , not tears .

  lecturesbureau: "Count your age by friends , not years .

Count your life by smiles , not tears ."
  282
  0
 • The fault-finder will find faults even in Paradise .

  lecturesbureau: "The fault-finder will find faults even in Paradise ."
  195
  0
 • It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important ...

  lecturesbureau: "It is the time you have wasted for your rose
that makes your rose so important ..."
  707
  4
 • Attachment is the strongest block to realization .

  lecturesbureau: "Attachment is the strongest block to realization ."
  158
  0
 • The World will not be destroying by those who do evil , but by those who watch them without doing anything .

  lecturesbureau: "The World will not be destroying by those who do evil ,

but by those who watch them without doing anything ."
  249
  2
 • Tell me who admires and loves you , and I will tell you who you are .

  lecturesbureau: "Tell me who admires and loves you ,
and I will tell you who you are ."
  455
  0
 • Something to do , something to love , and something to hope for .

  lecturesbureau: "Something to do ,
something to love ,
and something to hope for ."
  242
  1
 • A person who never made a mistake never tried anything new .

  lecturesbureau: "A person who never made a mistake
never tried anything new ."
  300
  0
 • Always , start again !

  lecturesbureau: "Always , start again !"
  643
  0