Η προνοητικότητα είναι το κλειδί για επιτυχημένη δράση (YAMAMOTO TSUNETOMO)

Η προνοητικότητα είναι το κλειδί για επιτυχημένη δράση (YAMAMOTO TSUNETOMO)

Η διαφορά μεταξύ ενός σαμουράι που είναι πάντα σε ετοιμότητα κι ενός που δεν είναι εξηγείται στα βιβλία των στρατιωτικών σπουδών. Ο σαμουράι που βρίσκεται πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας δεν είναι απλώς κάποιος που, οποιαδήποτε κατάσταση κι αν αντιμετωπίσει, είναι ικανός να τη χειριστεί επιδέξια και αποτελεσματικά, με βάση την εμπειρία του. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι το ζητούμενο είναι η σχολαστική μελέτη του τρόπου με τον οποίο οφείλει κανείς να χειρίζεται όλων των ειδών τις καταστάσεις πριν συμβούν πραγματικά, έτσι ώστε, εάν βρεθεί αντιμέτωπος με μία συγκεκριμένη κατάσταση, να είναι σε θέση να τη χειριστεί σύμφωνα με το πλάνο που έχει ήδη καταστρώσει. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο σαμουράι που έχει προνοήσει για τα πάντα κι έχει οπλίσει την ψυχή του με αποφασιστικότητα είναι πάντα σε ετοιμότητα.
Αυτός που, όταν αντιμετωπίζει μία συγκεκριμένη κατάσταση, ακόμα κι αν τη χειριστεί ικανοποιητικά, θεωρεί ότι αυτό είναι απλώς θέμα καλής τύχης δεν είναι σε ετοιμότητα.
Ο σαμουράι που δεν προνοεί για πράγματα και καταστάσεις θα είναι πάντα απροετοίμαστος κι ανέτοιμος να τις χειριστεί.

ΧΑΓΚΑΚΟΥΡΕ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΡΑΙ
ΓΙΑΜΑΜΟΤΟ ΤΣΟΥΝΕΤΟΜΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παπασωτηρίου

 

Εικόνα: 1k manga mangacap samurai vagabond katana | https://gr.pinterest.com/pin/667447607244652548/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • To be human is to love

  lecturesbureau: "To be human is to love"
  306
  0
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  306
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  375
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  238
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  284
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  372
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  394
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  336
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2