Η προνοητικότητα είναι το κλειδί για επιτυχημένη δράση (ΤΣΟΥΝΕΤΟΜΟ)

Η προνοητικότητα είναι το κλειδί για επιτυχημένη δράση (ΤΣΟΥΝΕΤΟΜΟ)

Η διαφορά μεταξύ ενός σαμουράι που είναι πάντα σε ετοιμότητα κι ενός που δεν είναι εξηγείται στα βιβλία των στρατιωτικών σπουδών. Ο σαμουράι που βρίσκεται πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας δεν είναι απλώς κάποιος που, οποιαδήποτε κατάσταση κι αν αντιμετωπίσει, είναι ικανός να τη χειριστεί επιδέξια και αποτελεσματικά, με βάση την εμπειρία του. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι το ζητούμενο είναι η σχολαστική μελέτη του τρόπου με τον οποίο οφείλει κανείς να χειρίζεται όλων των ειδών τις καταστάσεις πριν συμβούν πραγματικά, έτσι ώστε, εάν βρεθεί αντιμέτωπος με μία συγκεκριμένη κατάσταση, να είναι σε θέση να τη χειριστεί σύμφωνα με το πλάνο που έχει ήδη καταστρώσει. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο σαμουράι που έχει προνοήσει για τα πάντα κι έχει οπλίσει την ψυχή του με αποφασιστικότητα είναι πάντα σε ετοιμότητα.
Αυτός που, όταν αντιμετωπίζει μία συγκεκριμένη κατάσταση, ακόμα κι αν τη χειριστεί ικανοποιητικά, θεωρεί ότι αυτό είναι απλώς θέμα καλής τύχης δεν είναι σε ετοιμότητα.
Ο σαμουράι που δεν προνοεί για πράγματα και καταστάσεις θα είναι πάντα απροετοίμαστος κι ανέτοιμος να τις χειριστεί.

ΧΑΓΚΑΚΟΥΡΕ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΡΑΙ
ΓΙΑΜΑΜΟΤΟ ΤΣΟΥΝΕΤΟΜΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παπασωτηρίου

 

Εικόνα: 1k manga mangacap samurai vagabond katana | https://gr.pinterest.com/pin/667447607244652548/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • But when a man speeds toward his own ruin , a God gives him help !

  lecturesbureau: "But when a man speeds toward his own ruin ,
a God gives him help !"
  39
  0
 • Only a life lived for others is a life worthwhile .

  lecturesbureau: "Only a life lived for others
is a life worthwhile ."
  387
  0
 • The great unpardonable sin is to murder the love - life in a human soul .

  lecturesbureau: "The great unpardonable sin
is to murder the love - life
in a human soul ."
  201
  2
 • Forget injuries , NEVER FORGET KINDNESSES .

  lecturesbureau: "Forget injuries ,

NEVER FORGET KINDNESSES ."
  408
  0
 • DO GOOD . You have done wrong ? Then balance it by doing right .

  lecturesbureau: "DO GOOD .

You have done wrong ?
Then balance it by doing right ."
  382
  0
 • If you see a friend without a smile , give him one of yours .

  lecturesbureau: "If you see a friend without a smile , 
give him one of yours ."
  2143
  5
 • In Art as in Love , instinct is enough .

  lecturesbureau: "In Art as in Love , instinct is enough ."
  433
  0

 • instagram by lecturesbureau
  667
  3
 • Take time to listen to what is said without words ...

  lecturesbureau: "Take time to listen to what is said without words ..."
  359
  0
 • Unexpected KINDNESS is the most powerful , least costly , and most underrated agent of human change .

  lecturesbureau: "Unexpected KINDNESS
is the most powerful , least costly ,
and most underrated agent of human change ."
  356
  5