ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ (Eldorado. 1849) [EDGAR ALLAN POE]

ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ (Eldorado. 1849) [EDGAR ALLAN POE]

Ένας γενναίος ιππότης
χαρούμενα ντυμένος,
μ’ ήλιο και με βροχή,
τη λύρα του ζωσμένος
ταξίδεψε να βρει
την χώρα του Ελντοράντο.

Μα γέρασεν ο νέος
ο ιππότης ο γενναίος.
Με θλίψη κι η καρδιά του
γέμισε που δεν βρήκε
μήτε ίχνος καν μπροστά του
της χώρας του Ελντοράντο.

Κι όταν η δύναμή του
έφυγε απ’ το κορμί του,
συνάντησε ο ιππότης
σκιά προσκυνητή.
“Πες μου, σκιά”, της είπε,
“πού να ’ναι τώρα αυτή
η χώρα του Ελντοράντο;”

Και του ’πε: “Πάνω απ’ τα ‘Ορη
του Φεγγαριού σαν πας
και στην Κοιλάδα κάτω
σαν πας της Σκιάς,
εκεί τότε θα βρεις
εκείνο που ποθείς –
τη χώρα του Ελντοράντο”.

 

 

 

ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΑΝ ΠΟΕ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

 

Εικόνα: https://gr.pinterest.com/pin/343751384039547986/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Little by little , one travels far .

  lecturesbureau: "Little by little ,
one travels far ."
  120
  0
 • What the caterpillar calls the end , the rest of the world calls a butterfly .

  lecturesbureau: "What the caterpillar calls the end ,
the rest of the world
calls a butterfly ."
  240
  0
 • Whatever you do , DO WITH ALL YOUR MIGHT !

  lecturesbureau: "Whatever you do ,

DO WITH ALL YOUR MIGHT !"
  250
  1
 • Love responsibility . Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth . If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME .

  lecturesbureau: "Love responsibility .
Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth .
If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME ."
  248
  0
 • The perfect Love is the one that gives everything and never expects anything in return .

  lecturesbureau: "The perfect Love is the one 
that gives everything
and never expects anything in return ."
  1063
  5
 • Liberty means Responsibility . That is why most men dread it .

  lecturesbureau: "Liberty means Responsibility .

That is why most men dread it ."
  282
  1
 • It is better to be envied than pitied .

  lecturesbureau: "It is better to be envied
than pitied ."
  257
  1
 • We are what we repeatedly do .

  lecturesbureau: "We are what we repeatedly do ."
  373
  0
 • SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS . Good things and bad are multiplied in them .

  lecturesbureau: "SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS .

Good things and bad are multiplied in them ."
  128
  0
 • Sometimes you can do everything wrong and it still turns out to be right .

  lecturesbureau: "Sometimes you can do everything wrong
and it still turns out to be right ."
  323
  0