ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ (Eldorado. 1849) [EDGAR ALLAN POE]

ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ (Eldorado. 1849) [EDGAR ALLAN POE]

Ένας γενναίος ιππότης
χαρούμενα ντυμένος,
μ’ ήλιο και με βροχή,
τη λύρα του ζωσμένος
ταξίδεψε να βρει
την χώρα του Ελντοράντο.

Μα γέρασεν ο νέος
ο ιππότης ο γενναίος.
Με θλίψη κι η καρδιά του
γέμισε που δεν βρήκε
μήτε ίχνος καν μπροστά του
της χώρας του Ελντοράντο.

Κι όταν η δύναμή του
έφυγε απ’ το κορμί του,
συνάντησε ο ιππότης
σκιά προσκυνητή.
“Πες μου, σκιά”, της είπε,
“πού να ’ναι τώρα αυτή
η χώρα του Ελντοράντο;”

Και του ’πε: “Πάνω απ’ τα ‘Ορη
του Φεγγαριού σαν πας
και στην Κοιλάδα κάτω
σαν πας της Σκιάς,
εκεί τότε θα βρεις
εκείνο που ποθείς –
τη χώρα του Ελντοράντο”.

 

 

 

ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΑΝ ΠΟΕ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

 

Εικόνα: https://gr.pinterest.com/pin/343751384039547986/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  327
  0
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  233
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  281
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  303
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  392
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2
 • We are all so much together , but we are all dying of loneliness .

  lecturesbureau: "We are all so much together ,
but we are all dying of loneliness ."
  369
  0
 • You become responsible , forever , for what you have tamed .

  lecturesbureau: "You become responsible , forever ,
for what you have tamed ."
  321
  0