Διαφορά Παιδείας – Εκπαίδευσης (ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ)

Διαφορά Παιδείας – Εκπαίδευσης (ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ)

Τις έννοιες Παιδεία-Εκπαίδευση μερικοί τις θεωρούν ταυτόσημες. Διαφέρουν όμως όσο η μέρα από τη νύχτα. Εξηγούμαι. Παιδεία είναι η μόρφωση ν’ αποκτά ο αμόρφωτος νέα μορφή εύ-μορφη, όμορφη. (Μορφώνω σημαίνει δίνω μορφή, σχήμα σε κάτι α-σχημάτιστο, α-διαμόρφωτο, α-διάπλαστο). Καρπός της Παιδείας είναι ο εύ-μορφος, όμορφος, ωραίος πολίτης. Καρπός της Εκ-παίδευσης αντιθέτως και του «κατευθυνόμενου τεχνοκρατικού επαγγελματισμού» είναι ο δύσμορφος ιδιώτης, ο ιδιοτελής και μικρόψυχος…που έμαθε να πιστεύει ότι το νόημα της ζωής είναι η υπακοή του υπ-άκοου υπ-ηκόου ή η απόκτηση πλούτου διά «πυρός και σιδήρου», αντί της δημιουργίας: της προσφοράς, δηλαδή, ωφέλιμου έργου στο σύνολο.
Το παιδί, το κάθε παιδί, έχει μια εσωτερική ορμή, μια εσωτερική λαχτάρα για το καλύτερο. Θέλει ν’ αποκτήσει την καλύτερη μορφή τ’ ανθρώπου. Η Εκ-παίδευση όμως τον θέλει υπηρέτη (υπό + ερέσσω= κωπηλατώ). Να τραβάει κουπί στις διάφορες… υπ-ηρεσίες . Γι’ αυτό το ρήμα παιδεύω αλλάζει νόημα. Δεν σημαίνει πλέον «ανατρέφω προς αρετήν» (όπως σήμαινε), αλλά… τιμωρώ, κολάζω, βασανίζω.

μορφή
μόρφωση
εύ-μορφος, όμορφος
μορφώνω
παιδεύω
παιδεία
εκ-παίδευση
Ιστορία μιας λέξης
Νίκος Βαρδιάμπασης
Εκδόσεις Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ

 

Εικόνα: http://rebloggy.com/post/drawing-art-collage-surreal-365-drawingaday-metamorphosis-drawingdujour-dbhorowi/66648596470Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  214
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  374
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  236
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  282
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  392
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2
 • We are all so much together , but we are all dying of loneliness .

  lecturesbureau: "We are all so much together ,
but we are all dying of loneliness ."
  369
  0