Η δε πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει άλλο είδος σχέσεων. (ARTHUR SCHOPENHAUER )

Η δε πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει άλλο είδος σχέσεων. (ARTHUR SCHOPENHAUER )

Ο ευγενούς φύσεως άνθρωπος, στην νεότητά του, πιστεύει πως οι ουσιώδεις και αποφασιστικές σχέσεις και διασυνδέσεις είναι oι ιδεατές, οι βασιζόμενες δηλ. σε ομοιότητα φρονήματος, τρόπου σκέψης, γούστου, πνευματικών δυνάμεων κ.ο.κ.· Αργότερα, εντούτοις, συνειδητοποιεί ότι εκείνες που κατέχουν τα πρωτεία είναι οι πραγματικές, εκείνες δηλ. που έχουν ως βάση τους κάποιο υλικό συμφέρον. Σε τούτες εδράζονται όλες σχεδόν οι διασυνδέσεις, η δε πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει άλλο είδος σχέσεων.

Κατά συνέπεια, ο καθένας αντιμετωπίζεται βάσει του αξιώματος ή του επαγγέλματος του, της εθνότητας ή των οικογενειακών του καταβολών και όλως βάσει της θέσης και του ρόλου που του έχουν αποδοθεί από τις συμβάσεις: βάσει τούτων καθορίζεται η ταξινόμηση, η διαλογή και η μεταχείρισή του, όπως και στην περίπτωση ενός βιομηχανικού προϊόντος. Αντίθετα, το τι είναι καθ’ εαυτόν, δηλ. ως άνθρωπος, δυνάμει των προσωπικών του ιδιοτήτων, λαμβάνεται υπόψη μόνο περιστασιακά και όπως τύχει, συνεπώς μόνο κατ’ εξαίρεση, ώστε αγνοείται και παραμερίζεται από τον καθένα όποτε τον βολεύει, δηλ. ως επί το πλείστον.

Τώρα, όσο περιεκτικότερο και αξιολογότερο είναι τούτο το καθ’ εαυτόν τόσο λιγότερο θ’αρέσει στον άνθρωπο τούτο η εν λόγω κοινωνική ρύθμιση, ούτως ώστε θα προσπαθεί να διεκφύγει από την επικράτειά της. Η ρύθμιση αυτή, πάντως, οφείλεται στο γεγονός ότι, σ’ αυτόν τον κόσμο της ανάγκης και της ένδειας, τα μέσα για την αντιμετώπισή τους συνιστούν παντού το πρωταρχικό και, συνεπώς, το κυρίαρχο μέλημα.

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ARTHUR SCHOPENHAUER
Εκδόσεις: ΡΟΕΣ microMEGA
Εικόνα: Beautiful Adventure Photography by Michael Gribbin | https://gr.pinterest.com/pin/506443920582610403/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Strength does not come from physical capacity . It comes from an indomitable will .

  lecturesbureau: "Strength does not come from physical capacity .
It comes from an indomitable will ."
  399
  0
 • Count your age by friends , not years . Count your life by smiles , not tears .

  lecturesbureau: "Count your age by friends , not years .

Count your life by smiles , not tears ."
  286
  0
 • The fault-finder will find faults even in Paradise .

  lecturesbureau: "The fault-finder will find faults even in Paradise ."
  197
  0
 • It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important ...

  lecturesbureau: "It is the time you have wasted for your rose
that makes your rose so important ..."
  715
  4
 • Attachment is the strongest block to realization .

  lecturesbureau: "Attachment is the strongest block to realization ."
  158
  0
 • The World will not be destroying by those who do evil , but by those who watch them without doing anything .

  lecturesbureau: "The World will not be destroying by those who do evil ,

but by those who watch them without doing anything ."
  249
  2
 • Tell me who admires and loves you , and I will tell you who you are .

  lecturesbureau: "Tell me who admires and loves you ,
and I will tell you who you are ."
  455
  0
 • Something to do , something to love , and something to hope for .

  lecturesbureau: "Something to do ,
something to love ,
and something to hope for ."
  242
  1
 • A person who never made a mistake never tried anything new .

  lecturesbureau: "A person who never made a mistake
never tried anything new ."
  300
  0
 • Always , start again !

  lecturesbureau: "Always , start again !"
  644
  0