Και επειδή το θέμα το απαιτεί, δεν θέλω να παραλείψω και να μην θυμίσω στους ηγεμόνες (ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ)

Και επειδή το θέμα το απαιτεί, δεν θέλω να παραλείψω και να μην θυμίσω στους ηγεμόνες (ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ)

Οι ηγεμόνες κυρίως οι νέοι, συνάντηοαν μεγαλύτερη πίστη και ωφέλεια σε εκείνους τους άνδρες οι οποίοι στην αρχή της εξουσίας τους θεωρήθηκαν ύποπτοι, παρά σ’ εκείνους που στην αρχή ήταν έμπιστοι. Ο Παντόλφο Πετρούτσι, ηγεμόνας της Σιένας, κυβερνούσε το κράτος του περισσότερο με εκείνους τους οποίους υποπτευόταν παρά με τους άλλους. Αυτή όμως η περίπτωση δεν μπορεί να γενικευτεί, επειδή ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις. Θα πω μόνο το εξής:
ο ηγεμόνας με ιδιαίτερη ευκολία , μπορεί να κερδίζει εκείνους τους ανθρώπους που στην αρχή της ηγεμονίας του ήταν εχθροί και λόγω του χαρακτήρα τους έχουν ανάγκη να στηριχτούν κάπου για να διατηρηθούν. Αυτοί νιώθουν ιδιαίτερα υποχρεωμένοι να τον υπηρετούν με πίστη, επειδή γνωρίζουν πως πρέπει να διαγράψουν με τις πράξεις τους την κακή γνώμη που ο ηγεμόνας είχε γι’ αυτούς. Κι έτσι ο ηγεμόνας ωφελείται περισσότερο από αυτούς παρά από εκείνους οι οποίοι, υπηρετώντας τον με υπερβολική αξιοπιστία, αδιαφορούν για τα συμφέροντά του.

Και επειδή το θέμα το απαιτεί, δεν θέλω να παραλείψω και να μην θυμίσω στους ηγεμόνες οι οποίοι πρόσφατα απέκτησαν μια χώρα με βοήθεια από το εσωτερικό της να σκεφτούν καλά ποιος είναι ο λόγος που έσπρωξε όσους τους βοήθησαν να το κάνουν. Κι αν ο λόγος δεν είναι μια φυσική συμπάθεια προς τον ηγεμόνα, αλλά μόνο και μόνο γιατί δεν ήταν ευχαριστημένοι με το παλιό καθεστώς, με μεγάλο κόπο και δυσκολία θα μπορέσει να τους διατηρήσει φίλους του, επειδή είναι αδύνατον να καταφέρει να τους ικανοποιήσει. Εξετάζοντας προσεκτικά την αιτία αυτού του πράγματος με παραδείγματα από γεγονότα αρχαία και σύγχρονα, θα δείτε πως είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις φίλους εκείνους που ήταν ευχαριστημένοι με το παλιό καθεστώς και γι’ αυτό ήταν εχθροί σου, παρά εκείνους που λόγω της δυσαρέσκειάς τους έγιναν φίλοι σου και σε βοήθησαν να κατακτήσεις το κράτος.

 

 

 
Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ

Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

 

Εικόνα: How A Politician Can Be On Message At All Times (brancusi7) | https://farm6.static.flickr.com/5784/21978865016_8f88dbfd9d_b.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • The most precious resource we all have is time .

  lecturesbureau: "The most precious resource we all have is time ."
  143
  0

 • instagram by lecturesbureau
  297
  1
 • The time is always right to do what is right .

  lecturesbureau: "The time is always right to do what is right ."
  565
  0
 • If the other person injures you , you may forget the injury . But if you injure him you will always remember .

  lecturesbureau: "If the other person injures you , you may forget the injury .

But if you injure him you will always remember ."
  192
  0
 • Love is the goal Life is the journey

  lecturesbureau: "Love is the goal
Life is the journey"
  270
  1
 • Real love exists !

  lecturesbureau: "Real love exists !"
  249
  0
 • ... and for poise , walk with the knowledge that YOU ARE NEVER ALONE

  lecturesbureau: "... and for poise , walk with the knowledge that
YOU ARE NEVER ALONE"
  240
  3
 • If the other person injures you , you may forget the injury ; but if you injure him you will always remember .

  lecturesbureau: "If the other person injures you , you may forget the injury ;
but if you injure him you will always remember ."
  226
  0
 • The end is the beginning of all things .

  lecturesbureau: "The end is the beginning of all things ."
  336
  1
 • Generosity is giving more than you can , and pride is taking less than you need .

  lecturesbureau: "Generosity is giving more than you can ,
and pride is taking less than you need ."
  297
  0