Αντίο, Δον Ζουάν (ALBERT CAMUS)

Αντίο, Δον Ζουάν (ALBERT CAMUS)

( Ο ιερέας και ο Δον Ζουάν μπαίνουν στον προθάλαμο του Δον Ζουάν, και αυτός συνοδεύει τον μοναχό μέχρι την πόρτα)

Αρχή 1
Ο φραγκισκανός ιερέας. – Δεν πιστεύετε λοιπόν σε τίποτα, Δον Ζουάν;

Δον Ζουάν. – Μα και βέβαια, πάτερ μου, σε τρία πράγματα.

Ιερέας. – Μπορούμε να μάθουμε σε ποια;

Δον Ζουάν. – Πιστεύω στο θάρρος, στην εξυπνάδα και στις γυναίκες.

Ιερέας. – Θα πρέπει, λοιπόν, να μην τρέφουμε πλέον καμιά ελπίδα για σας.

Δον Ζουάν. – Ναι, αν πρέπει να λυπάστε για έναν ευτυχισμένο άνθρωπο.
Εις το επανιδείν, πάτερ μου.
Ιερέας (στην πόρτα). – Θα προσευχηθώ για σας, Δον Ζουάν.

Δον Ζουάν. – Σας ευχαριστώ, πάτερ μου. Βλέπω εδώ ένα είδος θάρρους.
Ιερέας (γλυκά)
Όχι, Δον Ζουάν, πρόκειται μόνο για δυο αισθήματα που επιμένετε να αγνοείτε: τη φιλευσπλαχνία και την αγάπη.

Δον Ζουάν. – Γνωρίζω μόνο την τρυφερότητα και τη γενναιοδωρία, που είναι ανδροπρεπείς μορφές αυτών των γυναικείων αρετών. Αλλά αντίο, πάτερ μου.

Ιερέας. – Αντίο, Δον Ζουάν.

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

 

Εικόνα: Johnny Depp as Don Juan de Marco | http://www.singsnap.com/karaoke/gallery/index/b1188196?filter=a318620&sticky=filterFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • There is no reason not to follow your heart !

  lecturesbureau: "There is no reason

not to follow your heart !"
  157
  1
 • And those who were seen dancing were thought to be insane by THOSE WHO COULD NOT HEAR THE MUSIC ...

  lecturesbureau: "And those who were seen dancing
were thought to be insane
by THOSE WHO COULD NOT HEAR THE MUSIC ..."
  414
  0
 • Life is so unpredictable that anything is possible .

  lecturesbureau: "Life is so unpredictable that anything is possible ."
  266
  0
 • I LIVE IN MY DREAMS . Other people live in dreams , but not in their own . That's the difference .

  lecturesbureau: "I LIVE IN MY DREAMS .
Other people live in dreams , but not in their own .
That's the difference ."
  349
  2
 • All my life I've looked at words as though I were seeing them for the first time .

  lecturesbureau: "All my life I've looked at words
as though I were seeing them for the first time ."
  258
  0
 • Medicine heals deseases of the body wisdom frees the soul from passions .

  lecturesbureau: "Medicine heals deseases of the body
wisdom frees the soul from passions ."
  493
  1
 • It does not matter how slowly you go so long as you do not stop .

  lecturesbureau: "It does not matter how slowly you go 
so long as you do not stop ."
  352
  2
 • A book read by a thousand different people is a thousand different books .

  lecturesbureau: "A book read by a thousand different people
is a thousand different books ."
  611
  0
 • Our chief want is someone who will inspire us to be WHAT WE KNOW WE COULD BE .

  lecturesbureau: "Our chief want is someone who will inspire us
to be WHAT WE KNOW WE COULD BE ."
  270
  2
 • The bee discovers amid the most pungent flowers and the roughest thorns the smoothest and most palatable honey .

  lecturesbureau: "The bee discovers amid the most pungent flowers
and the roughest thorns
the smoothest and most palatable honey ."
  109
  0