Αντίο, Δον Ζουάν (ALBERT CAMUS)

Αντίο, Δον Ζουάν (ALBERT CAMUS)

( Ο ιερέας και ο Δον Ζουάν μπαίνουν στον προθάλαμο του Δον Ζουάν, και αυτός συνοδεύει τον μοναχό μέχρι την πόρτα)

Αρχή 1
Ο φραγκισκανός ιερέας. – Δεν πιστεύετε λοιπόν σε τίποτα, Δον Ζουάν;

Δον Ζουάν. – Μα και βέβαια, πάτερ μου, σε τρία πράγματα.

Ιερέας. – Μπορούμε να μάθουμε σε ποια;

Δον Ζουάν. – Πιστεύω στο θάρρος, στην εξυπνάδα και στις γυναίκες.

Ιερέας. – Θα πρέπει, λοιπόν, να μην τρέφουμε πλέον καμιά ελπίδα για σας.

Δον Ζουάν. – Ναι, αν πρέπει να λυπάστε για έναν ευτυχισμένο άνθρωπο.
Εις το επανιδείν, πάτερ μου.
Ιερέας (στην πόρτα). – Θα προσευχηθώ για σας, Δον Ζουάν.

Δον Ζουάν. – Σας ευχαριστώ, πάτερ μου. Βλέπω εδώ ένα είδος θάρρους.
Ιερέας (γλυκά)
Όχι, Δον Ζουάν, πρόκειται μόνο για δυο αισθήματα που επιμένετε να αγνοείτε: τη φιλευσπλαχνία και την αγάπη.

Δον Ζουάν. – Γνωρίζω μόνο την τρυφερότητα και τη γενναιοδωρία, που είναι ανδροπρεπείς μορφές αυτών των γυναικείων αρετών. Αλλά αντίο, πάτερ μου.

Ιερέας. – Αντίο, Δον Ζουάν.

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

 

Εικόνα: Johnny Depp as Don Juan de Marco | http://www.singsnap.com/karaoke/gallery/index/b1188196?filter=a318620&sticky=filterFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • There is only one way to avoid criticism : DO NOTHING , SAY NOTHING , AND BE NOTHING .

  lecturesbureau: "There is only one way to avoid criticism :
DO NOTHING ,
SAY NOTHING ,
AND BE NOTHING ."
  340
  0
 • All my life I've looked at words as though I were seeing them for the first time .

  lecturesbureau: "All my life I've looked at words
as though I were seeing them for the first time ."
  232
  0
 • The world is divided into two classes , those who believe the incredible and those who do the improbable .

  lecturesbureau: "The world is divided into two classes ,

those who believe the incredible and
those who do the improbable ."
  336
  1
 • Live to the point of tears .

  lecturesbureau: "Live to the point of tears ."
  269
  0
 • The only one you need in your life is that person who shows you he needs you in his .

  lecturesbureau: "The only one you need in your life
is that person who shows you
he needs you in his ."
  368
  1
 • I love those who can smile in trouble .

  lecturesbureau: "I love those who can smile in trouble ."
  406
  2
 • The way you start your day determines how well you live your day !

  lecturesbureau: "The way you start your day
determines how well you live your day !"
  735
  1
 • In Art as in Love , instinct is enough .

  lecturesbureau: "In Art as in Love , instinct is enough ."
  384
  1
 • Nobody can bring you peace but yourself .

  lecturesbureau: "Nobody can bring you peace but yourself ."
  399
  0
 • Everything you can imagine is REAL .

  lecturesbureau: "Everything you can imagine
is REAL ."
  433
  0