Νιάτα και γηρατειά (ARTHUR SCHOPENHAUER)

Νιάτα και γηρατειά (ARTHUR SCHOPENHAUER)

Η ελαφράδα και η ανεμελιά της νιότης μας βασίζεται, ως ένα βαθμό, στο ότι καθώς ανεβαίνουμε το βουνό, δε βλέπουμε το θάνατο, γιατί βρίσκεται στους πρόποδες της άλλης πλευράς. Μόλις όμως περάσουμε την κορυφή, αποκτούμε οπτική επαφή με το θάνατο, τον οποίο μέχρι τότε είχαμε μόνο ακουστά, ενώ ταυτόχρονα οι ζωτικές μας δυνάμεις αρχίζουν να υποχωρούν, το ίδιο και η όρεξή μας για ζωή. Μια βλοσυρή σοβαρότητα παίρνει τη θέση της νεανικής ελαφράδας και ζωγραφίζεται ακόμα και στο πρόσωπό μας. […]
Πάρεργα και παραλειπόμενα

H βασική διαφορά ανάμεσα στα νιάτα και στα γηρατειά παραμένει το ότι τα πρώτα έχουν για προοπτική τους τη ζωή, ενώ τα δεύτερα τo θάνατο˙ το ότι τα πρώτα έχουν μικρό παρελθόν και μεγάλο μέλλον, ενώ τα δεύτερα το αντίθετο. H ζωή στα γηρατειά είναι όμοια με την πέμπτη πράξη μιας τραγωδίας: ξέρουμε ότι έρχεται ένα τραγικό τέλος˙ όμως δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι. Το σίγουρο όμως είναι ότι, όταν o άνθρωπος φτάσει σε μεγάλη ηλικία, το μόνο που έχει μπροστά του είναι ο θάνατος όταν όμως είναι νέος, έχει μπροστά του τη ζωή˙ και τίθεται τώρα το ερώτημα, ποιο από τα δύο είναι χειρότερα και μήπως η ζωή είναι κάτι που καλύτερα είναι να το έχει κανείς πίσω του παρά μπροστά του; Διαβάζουμε σχετικά στον Εκκλησιαστή (7,2): «H μέρα του θανάτου είναι καλύτερη απ’ τη μέρα της γέννησης». […]
Πάρεργα και Παραλειπόμενα

O εκφυλισμός όλων των δυνάμεων προοδευτικά με την ηλικία είναι, όπως και να το κάνουμε, πολύ θλιβερό πράγμα˙ είναι όμως απαραίτητο, ίσως μάλιστα και ευεργετικό, γιατί αλλιώς ο θάνατος, για τον οποίο τα γηρατειά αποτελούν προετοιμασία, θα ήταν υπερβολικά σκληρός. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο κέρδος που φέρνει η πραγματικά μεγάλη ηλικία είναι η ευθανασία, δηλαδή ο ελαφρύς θάνατος, χωρίς κάποια βασανιστική αρρώστια, χωρίς σωματική ταλαιπωρία, ένας εντελώς ανώδυνος θάνατος. […]
Πάρεργα και παραλειπόμενα

Αυτός που φοβάται λιγότερο απ’ όλους την προοπτική της εξαφάνισης με το θάνατο είναι αυτός που έχει ήδη παραδεχτεί ότι και τώρα δεν είναι τίποτα και που δε νοιάζεται καθόλου για το ατομικό του φαίνεσθαι, αφού μέσα του η γνώση έχει -τρόπος του λέγειν- κάψει και καταναλώσει τη βούληση, οπότε δεν του έχει μείνει πια ούτε βούληση, ούτε έντονη επιθυμία για την ατομική ύπαρξη. [… ]
Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση

O θάνατος εξαλείφει τον φθόνο ολοκληρωτικά˙ τα γηρατειά μόνο κατά το ήμισυ. [… ]
Senilia

 

 
Περί Θανάτου
ARTHUR SCHOPENHAUER
Εκδόσεις ΓΝΩΣΗ

 

Εικόνα: https://i.ytimg.com/vi/J3G0_3UzJ4g/maxresdefault.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • To be human is to love

  lecturesbureau: "To be human is to love"
  140
  0
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  300
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  374
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  237
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  284
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  394
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2