Το ανεξάντλητα Σημαίνον (Emily Dickinson)

Το ανεξάντλητα Σημαίνον (Emily Dickinson)

“Φύση” είναι αυτό που βλέπουμε –
Το Απόγευμα – ο Λόφος –
Ο Σκίουρος – η Έκλειψη – ο Ζούζουνας –
Κι ακόμα – Φύση είναι οι Ουρανοί –
Φύση είναι αυτό που ακούμε –
Ο Κότσυφας – η Θάλασσα-
Είναι η Βροντή – ο Γρύλλος –
Κι ακόμα – Φύση Αρμονία είναι –
Φύση είναι αυτό που ξέρουμε –
Την τέχνη όμως δεν έχουμε για να το πούμε –
Τόσο αδύναμη η Σοφία Μας
Μπρος στην Απλότητά της.
(1863)

 

 
Emily Dickinson
Μετάφραση: Έλλη Συνοδινού
Εικόνα: http://www.desktopwallpaperhd.net/fantasy-island-child-imagination-148465.htmlFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • The great unpardonable sin is to murder the love - life in a human soul .

  lecturesbureau: "The great unpardonable sin
is to murder the love - life
in a human soul ."
  159
  2
 • Forget injuries , NEVER FORGET KINDNESSES .

  lecturesbureau: "Forget injuries ,

NEVER FORGET KINDNESSES ."
  397
  0
 • DO GOOD . You have done wrong ? Then balance it by doing right .

  lecturesbureau: "DO GOOD .

You have done wrong ?
Then balance it by doing right ."
  376
  0
 • If you see a friend without a smile , give him one of yours .

  lecturesbureau: "If you see a friend without a smile , 
give him one of yours ."
  1788
  4
 • In Art as in Love , instinct is enough .

  lecturesbureau: "In Art as in Love , instinct is enough ."
  430
  0

 • instagram by lecturesbureau
  666
  3
 • Take time to listen to what is said without words ...

  lecturesbureau: "Take time to listen to what is said without words ..."
  359
  0
 • Unexpected KINDNESS is the most powerful , least costly , and most underrated agent of human change .

  lecturesbureau: "Unexpected KINDNESS
is the most powerful , least costly ,
and most underrated agent of human change ."
  354
  5
 • Not all those who wander are lost .

  lecturesbureau: "Not all those who wander
are lost ."
  369
  2

 • instagram by lecturesbureau
  501
  3