Το ανεξάντλητα Σημαίνον (Emily Dickinson)

Το ανεξάντλητα Σημαίνον (Emily Dickinson)

“Φύση” είναι αυτό που βλέπουμε –
Το Απόγευμα – ο Λόφος –
Ο Σκίουρος – η Έκλειψη – ο Ζούζουνας –
Κι ακόμα – Φύση είναι οι Ουρανοί –
Φύση είναι αυτό που ακούμε –
Ο Κότσυφας – η Θάλασσα-
Είναι η Βροντή – ο Γρύλλος –
Κι ακόμα – Φύση Αρμονία είναι –
Φύση είναι αυτό που ξέρουμε –
Την τέχνη όμως δεν έχουμε για να το πούμε –
Τόσο αδύναμη η Σοφία Μας
Μπρος στην Απλότητά της.
(1863)

 

 
Emily Dickinson
Μετάφραση: Έλλη Συνοδινού
Εικόνα: http://www.desktopwallpaperhd.net/fantasy-island-child-imagination-148465.htmlFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  289
  0
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  232
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  281
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  303
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  392
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2
 • We are all so much together , but we are all dying of loneliness .

  lecturesbureau: "We are all so much together ,
but we are all dying of loneliness ."
  369
  0
 • You become responsible , forever , for what you have tamed .

  lecturesbureau: "You become responsible , forever ,
for what you have tamed ."
  321
  0