Τυχαίο σημείωμα

Τυχαίο σημείωμα

Ο μεγάλος ποιητής λέει αυτό που αληθινά αισθάνεται. Ο μεσαίος ποιητής λέει αυτό που αποφασίζει να αισθανθεί. Ο κατώτερος ποιητής λέει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να αισθανθεί.
Αλλά όλα αυτά δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την ειλικρίνεια.
Καταρχάς κανείς δεν ξέρει τί αισθάνεται αληθινά: μπορεί να αισθανθούμε ανακούφιση για το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου και να νομίζουμε ότι αισθανόμαστε λύπη, γιατί είναι αυτό που πρέπει να αισθανθούμε σε μια δεδομένη στιγμή. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται συμβατικά, αν και με την μεγαλύτερη ανθρώπινη ειλικρίνεια. Αλλά δεν αισθάνονται κατά κανένα τρόπο, σε κανένα βαθμό πνευματικής ειλικρίνειας, και είναι αυτό που έχει σημασία για τον ποιητή. Είναι δε τόσο αληθινό, που δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλη την μακρά ιστορία της Ποίησης περισσότεροι από τέσσερεις ή πέντε ποιητές που να έχουν πει αυτό που αισθάνονται αληθινά και όχι μόνο πραγματικά. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι που δεν το είπαν ποτέ, που ήταν πάντα ανίκανοι να το πουν. Επιπλέον, υπάρχουν σε μερικούς ποιητές στιγμές όπου λένε αυτό που αισθάνονται. Ο Wordsworth το είπε εδώ κι εκεί.
Ο Coleridge το είπε μία ή δύο φορές. Επίσης η Μπαλάντα του γέρου Ναυτικού και το Kubla Khan είναι τα πιο ειλικρινή από όλα τα έργα του Milton, θα έλεγα και από όλο τον Shakespeare. Μια μόνο επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τον Shakespeare : Ο Shakespeare ήταν ουσιαστικά και διαρθρωτικά προσποιητός, έτσι η σταθερή ανειλικρίνειά του καταλήγει σε μια σταθερή ειλικρίνεια. Κι αυτό είναι που κάνει το μεγαλείο του.
Όταν ένας κατώτερος ποιητής αισθάνεται, αισθάνεται σύμφωνα με μια συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορεί να είναι ειλικρινής με τη συγκίνηση. Τί σημασία έχει αν δεν είναι με την ποίηση; Υπάρχουν ποιητές που προβάλλουν στον στίχο αυτό που αισθάνονται, αλλά δεν έχουν ποτέ αντιληφθεί ότι δεν το έχουν αισθανθεί.
Ο Camoes κλαίει για την απώλεια της «ευγενικής του ψυχής», αλλά τελικά είναι ο Πετράρχης που κλαίει.
Εάν ο Camoes είχε μιαν ειλικρινή και προσωπική συγκίνηση, θα είχε βρει νέα έκφραση, νέες λέξεις – όλα, εκτός από το σονέτο και τον δεκασύλλαβο στίχο. Αλλά όχι, πήρε το δεκασύλλαβο σονέτο όπως θα είχε πάρει το πένθος στη ζωή.

                                                                                                                                                                                                                          Οκτωβρίου 1907
Alexandre Search

 

ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΣΣΟΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Our truest life is when we are in dreams awake !!!

  lecturesbureau: "Our truest life is when we are in dreams 
awake !!!"
  219
  0
 • The cave you fear to enter holds the treasure you seek .

  lecturesbureau: "The cave you fear to enter
holds the treasure you seek ."
  588
  1
 • Be the sun and all will see you !

  lecturesbureau: "Be the sun and all will see you !"
  397
  0
 • It's not that some people have willpower and some don't ... It's that some people are ready to change and others are not .

  lecturesbureau: "It's not that some people have willpower
and some don't ... It's that some people are ready to change
and others are not ."
  276
  0
 • You have your brush , you have your colors , you paint the paradise , then in you go

  lecturesbureau: "You have your brush ,
you have your colors ,
you paint the paradise ,
then in you go"
  467
  4
 • A clever person solves a problem . A wise person avoids it .

  lecturesbureau: "A clever person solves a problem .
A wise person avoids it ."
  412
  1
 • We generally change ourselves for one of two reasons : desperation or inspiration .

  lecturesbureau: "We generally change ourselves for one of two reasons :
desperation or inspiration ."
  421
  2
 • There is no end . There is no beginning . There is only the infinite passion of life !

  lecturesbureau: "There is no end .

There is no beginning .

There is only the infinite passion of life !"
  352
  3
 • The great man is he who does not lose his child- heart !

  lecturesbureau: "The great man is he who does not lose 
his child- heart !"
  1462
  2
 • Magic exists ...

  lecturesbureau: "Magic exists ..."
  233
  1