Καθετί που μεσολαβεί μεταξύ λίκνου και μνήματος είναι αβέβαιο. (Έξελμαν)

Καθετί που μεσολαβεί μεταξύ λίκνου και μνήματος είναι αβέβαιο. (Έξελμαν)

Όπως λέμε συχνά, χωρίς να το πολυπιστεύουμε, ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει καλύτερους. Δείτε ανθρώπους που πέρασαν σοβαρές ασθένειες: συνήθως έχουν αντιληφθεί την αξία της ζωής, έχουν επανεκτιμήσει τη φιλία και τον έρωτα, έχουν απαλλαγεί από τις παραξενιές τους. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι με λίγους νικητές. «Αφ’ ότου εναυάγησα ευπλοώ» έλεγε ο Ζήνων. Με άλλα λόγια, οι δυσκολίες από τις τις οποίες επέζησα με έχουν κάνει καλύτερο και ευτυχέστερο. Προσθέτει ο Σενέκας: «Οι δυσκολίες της ζωής δυναμώνουν τον νου όπως η εργασία δυναμώνει το σώμα». Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, πιστεύουν ότι η ζωή τους είναι «εξασφαλισμένη» κι ότι η πολιτεία τους οφείλει πλήρη προστασία. Όμως η ζωή είναι, από φύση της, αβέβαιη και γεμάτη κινδύνους: «Καθετί που μεσολαβεί μεταξύ λίκνου και μνήματος είναι αβέβαιο» λέει ο Σενέκας. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να προστατευθεί από τα ατυχήματα της ζωής. Πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι «κάτι μπορεί να συμβεί. Όπως λέει ο Σένεκας: «Θα αποπλεύσω εκτός αν κάτι με εμποδίσει. Η επιχείρησή μου θα επιτύχει εκτός αν κάτι μεσολαβήσει…». Για τον φρόνιμο άνθρωπο τίποτα δεν είναι απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό. Ο λαός λέει: «Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος..».

 

 

 

 

 

Μαξ Έξελμαν
61 Μαθήματα καθημερινής ζωής από τους Στωικούς

Εικόνα: Chris Burkard’s Photography: Under the Arctic Sky| http://kcpr.org/wp-content/uploads/2017/06/pic1.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Our truest life is when we are in dreams awake !!!

  lecturesbureau: "Our truest life is when we are in dreams 
awake !!!"
  221
  0
 • The cave you fear to enter holds the treasure you seek .

  lecturesbureau: "The cave you fear to enter
holds the treasure you seek ."
  588
  1
 • Be the sun and all will see you !

  lecturesbureau: "Be the sun and all will see you !"
  397
  0
 • It's not that some people have willpower and some don't ... It's that some people are ready to change and others are not .

  lecturesbureau: "It's not that some people have willpower
and some don't ... It's that some people are ready to change
and others are not ."
  276
  0
 • You have your brush , you have your colors , you paint the paradise , then in you go

  lecturesbureau: "You have your brush ,
you have your colors ,
you paint the paradise ,
then in you go"
  467
  4
 • A clever person solves a problem . A wise person avoids it .

  lecturesbureau: "A clever person solves a problem .
A wise person avoids it ."
  412
  1
 • We generally change ourselves for one of two reasons : desperation or inspiration .

  lecturesbureau: "We generally change ourselves for one of two reasons :
desperation or inspiration ."
  421
  2
 • There is no end . There is no beginning . There is only the infinite passion of life !

  lecturesbureau: "There is no end .

There is no beginning .

There is only the infinite passion of life !"
  352
  3
 • The great man is he who does not lose his child- heart !

  lecturesbureau: "The great man is he who does not lose 
his child- heart !"
  1462
  2
 • Magic exists ...

  lecturesbureau: "Magic exists ..."
  233
  1