Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου

Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου

Σε κάποια θέση στον χώρο υπάρχει ένα φορτίο Q – ‘πηγή’, που δημιουργεί στον περιβάλλοντα χώρο ηλεκτρικό πεδίο… Στο σημείο Γ, του χώρου και σε απόσταση r από τη ‘πηγή’ Q, τοποθετείται ένα δοκιμαστικό φορτίο q.

Το σύστημα των δυο φορτίων έχει αποθηκευμένη ποσότητα ενέργειας που ονομάσαμε ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και είναι ίση με:[/vc_column_text]

(*) τα πρόσημα λαμβάνονται υπόψη στον αριθμητικό υπολογισμό της (1)

Στην (1) κάνουμε μια τροποποίηση στη μορφή της και …

 • Τι ονομάσαμε δυναμικό; Την έκφραση
 • Από τι εξαρτάται η τιμή του δυναμικού; Από τη πηγή Q και από τη θέση του σημείου, στο οποίο το δυναμικό αναφέρεται.
 • Εξαρτάται το δυναμικό από το δοκιμαστικό φορτίο; Όχι, λέει η σχέση (3)
 • Πώς εξελίσσεται το δυναμικό όταν απομακρυνόμαστε από τη πηγή Q; Μειώνεται και στο άπειρο μηδενίζεται
 • Ποια η μονάδα μέτρησης του δυναμικού; η σχέση (2)

λέει ότι η μονάδα είναι το Joule/C το οποίο ονομάζεται Volt

 • Τι εκφράζει το δυναμικό; ποια είναι δηλαδή η αξία του εν λόγω μεγέθους; Η απάντηση είναι στη σχέση σχέση (2)

Δηλαδή: Δυναμικό x δοκιμαστικό φορτίο = Δυναμική ενέργεια

Παράδειγμα (Ι)

Σε κάποιο σημείο του χώρου υπάρχει μια πηγή Q, που δημιουργεί στο Γ δυναμικό με τιμή –έστω- VΓ = 0,3 volt. Στο σημείο αυτό τοποθετείται ένα άλλο δοκιμαστικό φορτίο q=2 C. Ποια η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δυο φορτίων;

Απάντηση: Δυναμικό x δοκιμαστικό φορτίο = Δυναμική ενέργεια, δλδ: U = 0,3 x 2 = 0,6 Joule

Παράδειγμα (ΙΙ)

Η διπλανή εξίσωση προσδιορίζει τη μορφή του διαγράμματος, που εικονίζεται. Απλά, δείτε το!

ΠΗΓΗ: https://blogs.sch.gr/wnikdim/files/2017/09/dinamiko_bl_s.pdf

 

Εικόνα: https://www.istockphoto.com/za/videos/pore?sort=mostpopular&offlinecontent=include&phrase=pore

[/vc_column]Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • The day the Lord created HOPE was probably the same day he created spring !

  lecturesbureau: "The day the Lord created HOPE

was probably the same day he created spring !"
  121
  0
 • You become RESPONSIBLE FOREVER for what you 've tamed .

  lecturesbureau: "You become RESPONSIBLE FOREVER

for what you 've tamed ."
  227
  0
 • One never suffers anything but the evil that those we love do to us . The evil that comes from an enemy does not count .

  lecturesbureau: "One never suffers anything but the evil that those we love do to us .

The evil that comes from an enemy does not count ."
  139
  0
 • I dream . Sometimes I think that's the only right thing to do .

  lecturesbureau: "I dream .

Sometimes I think that's the only right thing to do ."
  199
  0
 • Does this path have a heart ? If it does , the path is good . If it doesn't , it is of no use .

  lecturesbureau: "Does this path have a heart ?

If it does , the path is good .

If it doesn't , it is of no use ."
  122
  0
 • A soul is measured by the dimension of its desire .

  lecturesbureau: "A soul is measured by the dimension 
of its desire ."
  272
  1
 • I live in my dreams . Other people live in dreams , but not in their own . That's the difference .

  lecturesbureau: "I live in my dreams .

Other people live in dreams , but not in their own .
That's the difference ."
  247
  1
 • You only need one thing to remember during each journey : NEVER BETRAY YOUR CONSCIENCE .

  lecturesbureau: "You only need one thing to remember during each journey :
NEVER BETRAY YOUR CONSCIENCE ."
  280
  0
 • The heart never asks "what is beauty ?" . It appreciates it and by doing so , knows its true meaning .

  lecturesbureau: "The heart never asks "what is beauty ?" .

It appreciates it and by doing so ,
knows its true meaning ."
  356
  1
 • It is the heart which perceives God and not the reason .

  lecturesbureau: "It is the heart which perceives God
and not the reason ."
  214
  0