Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου

Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου

Σε κάποια θέση στον χώρο υπάρχει ένα φορτίο Q – ‘πηγή’, που δημιουργεί στον περιβάλλοντα χώρο ηλεκτρικό πεδίο… Στο σημείο Γ, του χώρου και σε απόσταση r από τη ‘πηγή’ Q, τοποθετείται ένα δοκιμαστικό φορτίο q.

Το σύστημα των δυο φορτίων έχει αποθηκευμένη ποσότητα ενέργειας που ονομάσαμε ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και είναι ίση με:[/vc_column_text]

(*) τα πρόσημα λαμβάνονται υπόψη στον αριθμητικό υπολογισμό της (1)

Στην (1) κάνουμε μια τροποποίηση στη μορφή της και …

 • Τι ονομάσαμε δυναμικό; Την έκφραση
 • Από τι εξαρτάται η τιμή του δυναμικού; Από τη πηγή Q και από τη θέση του σημείου, στο οποίο το δυναμικό αναφέρεται.
 • Εξαρτάται το δυναμικό από το δοκιμαστικό φορτίο; Όχι, λέει η σχέση (3)
 • Πώς εξελίσσεται το δυναμικό όταν απομακρυνόμαστε από τη πηγή Q; Μειώνεται και στο άπειρο μηδενίζεται
 • Ποια η μονάδα μέτρησης του δυναμικού; η σχέση (2)

λέει ότι η μονάδα είναι το Joule/C το οποίο ονομάζεται Volt

 • Τι εκφράζει το δυναμικό; ποια είναι δηλαδή η αξία του εν λόγω μεγέθους; Η απάντηση είναι στη σχέση σχέση (2)

Δηλαδή: Δυναμικό x δοκιμαστικό φορτίο = Δυναμική ενέργεια

Παράδειγμα (Ι)

Σε κάποιο σημείο του χώρου υπάρχει μια πηγή Q, που δημιουργεί στο Γ δυναμικό με τιμή –έστω- VΓ = 0,3 volt. Στο σημείο αυτό τοποθετείται ένα άλλο δοκιμαστικό φορτίο q=2 C. Ποια η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δυο φορτίων;

Απάντηση: Δυναμικό x δοκιμαστικό φορτίο = Δυναμική ενέργεια, δλδ: U = 0,3 x 2 = 0,6 Joule

Παράδειγμα (ΙΙ)

Η διπλανή εξίσωση προσδιορίζει τη μορφή του διαγράμματος, που εικονίζεται. Απλά, δείτε το!

ΠΗΓΗ: https://blogs.sch.gr/wnikdim/files/2017/09/dinamiko_bl_s.pdf

 

Εικόνα: https://www.istockphoto.com/za/videos/pore?sort=mostpopular&offlinecontent=include&phrase=pore

[/vc_column]Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • But when a man speeds toward his own ruin , a God gives him help !

  lecturesbureau: "But when a man speeds toward his own ruin ,
a God gives him help !"
  48
  0
 • Only a life lived for others is a life worthwhile .

  lecturesbureau: "Only a life lived for others
is a life worthwhile ."
  387
  0
 • The great unpardonable sin is to murder the love - life in a human soul .

  lecturesbureau: "The great unpardonable sin
is to murder the love - life
in a human soul ."
  201
  2
 • Forget injuries , NEVER FORGET KINDNESSES .

  lecturesbureau: "Forget injuries ,

NEVER FORGET KINDNESSES ."
  408
  0
 • DO GOOD . You have done wrong ? Then balance it by doing right .

  lecturesbureau: "DO GOOD .

You have done wrong ?
Then balance it by doing right ."
  382
  0
 • If you see a friend without a smile , give him one of yours .

  lecturesbureau: "If you see a friend without a smile , 
give him one of yours ."
  2143
  5
 • In Art as in Love , instinct is enough .

  lecturesbureau: "In Art as in Love , instinct is enough ."
  433
  0

 • instagram by lecturesbureau
  668
  3
 • Take time to listen to what is said without words ...

  lecturesbureau: "Take time to listen to what is said without words ..."
  359
  0
 • Unexpected KINDNESS is the most powerful , least costly , and most underrated agent of human change .

  lecturesbureau: "Unexpected KINDNESS
is the most powerful , least costly ,
and most underrated agent of human change ."
  356
  5