Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου

Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου

Σε κάποια θέση στον χώρο υπάρχει ένα φορτίο Q – ‘πηγή’, που δημιουργεί στον περιβάλλοντα χώρο ηλεκτρικό πεδίο… Στο σημείο Γ, του χώρου και σε απόσταση r από τη ‘πηγή’ Q, τοποθετείται ένα δοκιμαστικό φορτίο q.

Το σύστημα των δυο φορτίων έχει αποθηκευμένη ποσότητα ενέργειας που ονομάσαμε ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και είναι ίση με:[/vc_column_text]

(*) τα πρόσημα λαμβάνονται υπόψη στον αριθμητικό υπολογισμό της (1)

Στην (1) κάνουμε μια τροποποίηση στη μορφή της και …

 • Τι ονομάσαμε δυναμικό; Την έκφραση
 • Από τι εξαρτάται η τιμή του δυναμικού; Από τη πηγή Q και από τη θέση του σημείου, στο οποίο το δυναμικό αναφέρεται.
 • Εξαρτάται το δυναμικό από το δοκιμαστικό φορτίο; Όχι, λέει η σχέση (3)
 • Πώς εξελίσσεται το δυναμικό όταν απομακρυνόμαστε από τη πηγή Q; Μειώνεται και στο άπειρο μηδενίζεται
 • Ποια η μονάδα μέτρησης του δυναμικού; η σχέση (2)

λέει ότι η μονάδα είναι το Joule/C το οποίο ονομάζεται Volt

 • Τι εκφράζει το δυναμικό; ποια είναι δηλαδή η αξία του εν λόγω μεγέθους; Η απάντηση είναι στη σχέση σχέση (2)

Δηλαδή: Δυναμικό x δοκιμαστικό φορτίο = Δυναμική ενέργεια

Παράδειγμα (Ι)

Σε κάποιο σημείο του χώρου υπάρχει μια πηγή Q, που δημιουργεί στο Γ δυναμικό με τιμή –έστω- VΓ = 0,3 volt. Στο σημείο αυτό τοποθετείται ένα άλλο δοκιμαστικό φορτίο q=2 C. Ποια η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δυο φορτίων;

Απάντηση: Δυναμικό x δοκιμαστικό φορτίο = Δυναμική ενέργεια, δλδ: U = 0,3 x 2 = 0,6 Joule

Παράδειγμα (ΙΙ)

Η διπλανή εξίσωση προσδιορίζει τη μορφή του διαγράμματος, που εικονίζεται. Απλά, δείτε το!

ΠΗΓΗ: https://blogs.sch.gr/wnikdim/files/2017/09/dinamiko_bl_s.pdf

 

Εικόνα: https://www.istockphoto.com/za/videos/pore?sort=mostpopular&offlinecontent=include&phrase=pore

[/vc_column]Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • To be human is to love

  lecturesbureau: "To be human is to love"
  306
  0
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  306
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  375
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  238
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  284
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  372
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  394
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  336
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2