Αλλ’ αν ευρεθής υποχρεωμένος μια μέρα να ξεράσης τα όσα έχαψες

Αλλ’ αν ευρεθής υποχρεωμένος μια μέρα να ξεράσης τα όσα έχαψες

Ένας λαός ευχαριστημένος, ένας λαός χαρούμενος, είναι διά τον ενάρετον άνθρωπον το πουλιό ευχάριστο θέαμα. Μα όταν βλέπη κανείς πως η χαρά εκείνη θ’ ακολουθηθή γλήγορα από γενική βλάβη του λαού του ίδιου, επειδή ‘μιάζει καθ’ όλα με τη χαρά του νήπιου όταν χαίρεται πως έπιασε και κρατεί το φίδι, τι πονόκαρδο δεν κάνει μία τέτοια χαρά!
Μία μασκαράδα εγίνηκε μια φορά στη Ρώμη, η οποία, για την πολλή της ομοιότητα με τα πράμματά μας αξίζει v’ αναφερθή.
Μία συντροφιά μασκαράδες εβγήκανε με πιάτα γιομάτα μιστόπητα˙ κ’ εφαινότουνε πως, από καλοσύνη τους, ηθέλανε να φιλέψουνε τον λαόν. Ο λαός έτρεξε˙ καθένας εκαμπύλωνε το δάχτυλό του, εβούταε κ’ έχαφτε. Μα δεν αργήσανε να τραβηχθούν κατά μέρος, και ντροπιασμένοι, να ξεράσουνε. Η μιστόπητα εκείνη δεν ήτανε όλη μιστόπητα, Απ’ όξου, ναι, το κουλούμι ήτανε πετσομένο με μιστόπητα μα μέσαθε ήτανε κάτι άλλο πράμμα πολύ δυσάρεστο…
Λαέ απατημένε, άμποτε τα πράμματα νάλθουνε σε τρόπο, που να μην πληρώσεις ποτέ την ποινήν της απάτης σου. Αλλ’ αν ευρεθής υποχρεωμένος μια μέρα να ξεράσης τα όσα έχαψες, θελ’ ιδείς τότε, εξετάζοντας ένα ένα, πως δεν ήτανε όλα μιστόπητες.

 

 

 

 

 

ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΠΛΑΝΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ (1811-1901)

 

Εικόνα: https://c2.staticflickr.com/8/7420/8858017324_97d340a8c9_b.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Our truest life is when we are in dreams awake !!!

  lecturesbureau: "Our truest life is when we are in dreams 
awake !!!"
  219
  0
 • The cave you fear to enter holds the treasure you seek .

  lecturesbureau: "The cave you fear to enter
holds the treasure you seek ."
  588
  1
 • Be the sun and all will see you !

  lecturesbureau: "Be the sun and all will see you !"
  397
  0
 • It's not that some people have willpower and some don't ... It's that some people are ready to change and others are not .

  lecturesbureau: "It's not that some people have willpower
and some don't ... It's that some people are ready to change
and others are not ."
  276
  0
 • You have your brush , you have your colors , you paint the paradise , then in you go

  lecturesbureau: "You have your brush ,
you have your colors ,
you paint the paradise ,
then in you go"
  467
  4
 • A clever person solves a problem . A wise person avoids it .

  lecturesbureau: "A clever person solves a problem .
A wise person avoids it ."
  412
  1
 • We generally change ourselves for one of two reasons : desperation or inspiration .

  lecturesbureau: "We generally change ourselves for one of two reasons :
desperation or inspiration ."
  421
  2
 • There is no end . There is no beginning . There is only the infinite passion of life !

  lecturesbureau: "There is no end .

There is no beginning .

There is only the infinite passion of life !"
  352
  3
 • The great man is he who does not lose his child- heart !

  lecturesbureau: "The great man is he who does not lose 
his child- heart !"
  1462
  2
 • Magic exists ...

  lecturesbureau: "Magic exists ..."
  233
  1