Ενεργητική ανοσοποίηση – Εμβολιασμός (ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ)

Ενεργητική ανοσοποίηση – Εμβολιασμός (ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ)

Ενεργητική ανοσοποίηση – Εμβολιασμός

Βασικές έννοιες

 • Επαγωγή προστατευτικής ανοσολογικής απόκρισης και ανοσολογικής μνήμης
 • Γρήγορη και αποτελεσματική ανοσοαπόκριση σε επόμενη έκθεση στον παθογόνο μικροοργανισμό
 • Χρησιμοποιούμενα ανοσογόνα: αδρανοποιημένοι, ζώντεςεξασθενημένοι μικροοργανισμοί, τμήματα των μικροοργανισμών, τοξοειδή
 • Χρησιμοποίηση ενισχυτικών της ανοσοαπόκρισης
 • Επίτευξη ατομικής αλλά και συλλογικής ανοσίας (ανοσία της αγέλης)

 

Συλλογική ανοσία

 • Αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων ενός πληθυσμού περιορίζει τη μετάδοση της λοίμωξης (herd immunity)
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η μολυσματικότητα ενός μικροοργανισμού (ιός της ιλαράς), τόσο μεγαλύτερο είναι το απαιτούμενο ποσοστό εμβολιασμού στον πληθυσμό για την επίτευξη συλλογικής ανοσίας

 

Χαρακτηριστικά ιδανικού εμβολίου

 • Χαμηλό κόστος
 • Σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες
 • Αποτελεσματικότητα ακόμα και μετά από χορήγηση μιας δόσης
 • Κάλυψη πολλαπλών νοσημάτων
 • Χορήγηση μέσω των βλεννογόνων
 • Δυνατότητα χορήγησης σε πολύ μικρή ηλικία

 

Είδη Εμβολίων

 

Εμβόλια με ολόκληρους μικροοργανισμούς

 • Εξασθενημένοι
 • Αδρανοποιημένοι
 • Εμβόλια με απομονωμένα μακρομόρια
 • Πολυσακχαριτικό βακτηριακό έλυτρο
 • Τοξοειδή
 • Ανασυνδυασμένες πρωτείνες
 • Εμβόλια με γενετικά τροποποιημένους φορείς
 • Εμβόλια DNA
 • Εμβόλια αντιιδιοτυπικά

 

Εμβόλια με εξασθενημένους μικροοργανισμούς

 • Εξασθένηση μικροοργανισμών (ιών ή βακτηρίων): απώλεια της λοιμογονικότητάς τους, αλλά διατήρηση της ικανότητας ανάπτυξής τους μέσα στον οργανισμό που ενοφθαλμίσθηκαν
 • Καλλιέργεια υπό μη φυσιολογικές για αυτό συνθήκες και επιλογή των μεταλλαγμένων μορφών, που έχουν προσαρμοστεί και αναπτύσσονται καλύτερα σε αυτές τις συνθήκες
 • BCG (Bacillus Calmette-Guerin): εξασθενημένο στέλεχος του Mycobacterium bovis, ύστερα από καλλιέργειά του παρουσία χολής
 • Sabin: εξασθενημένος ιός πολυομυελίτιδας, ύστερα από καλλιέργειά του σε νεφρικά επιθηλιακά κύτταρα πιθήκου

 

Πλεονεκτήματα

 • Συνήθως χορήγηση μιας μόνο δόσης (λόγω αυξημένης ανοσογονικότητας και παραγωγής μνημονικών κυττάρων)
 • Επαγωγή χυμικής και κυτταρικής ανοσίας

Μειονεκτήματα

 • Μειωμένη σταθερότητα
 • Πιθανότητα μεταστροφής στη λοιμογόνο μορφή

 

Εμβόλια με αδρανοποιημένους μικροοργανισμούς

 • Αδρανοποίηση μικροοργανισμών: επεξεργασία με θέρμανση ή χημικά μέσα (φορμαλδεύδη, αλκυλιωτικοί παράγοντες), ώστε να χάσουν την ικανότητα πολλαπλασιασμού τους μέσα στον ξενιστή
 • Διατήρηση μόνο της αντιγονικότητας

 

Πλεονεκτήματα

 • Σταθερότητα
 • Μη δυνατότητα μεταστροφής στη λοιμογόνο μορφή

Μειονεκτήματα

 • Απαραίτητη η χορήγηση πολλών αναμνηστικών δόσεων
 • Επαγωγή κυρίως της χυμικής ανοσίας

 

Εμβόλια με απομονωμένα μακρομόρια Πολυσακχαριδικό έλυτρο

Μηχανισμός δράσης: επαγωγή αντισωμάτων, που καλύπτουν το έλυτρο των βακτηρίων και οδηγούν στη φαγοκυττάρωσή τους από τα ουδετερόφιλα και τα μακροφάγα (έναντι Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis και Haemophilus influenzae ορότυπου b).

 

Μειονέκτημα:

 • Διέγερση μόνο Β-λεμφοκυττάρων
 • Παραγωγή κυρίως IgM και (σε μικρό βαθμό) IgG αντισωμάτων
 • Μειωμένη παραγωγή μνημονικών κυττάρων

Αντιμετώπιση:

 • Σύζευξη του πολυσακχαρίτη με πρωτεΐνη φορέα
 • Διέγερση βοηθητικών T-κυττάρων
 • Παραγωγή IgM και IgG αντισωμάτων & μνημονικών κυττάρων (Πολυσακχαρίτης του ελύτρου H. influenzae b + τοξοειδές του τετάνου)

 

Εμβόλια με απομονωμένα μακρομόρια Τοξοειδή

 

 • Τοξοειδές: αδρανοποιημένη με φορμαλδεύδη βακτηριακή εξωτοξίνη
 • Μηχανισμός δράσης: παραγωγή αντισωμάτων έναντι του τοξοειδούς, που συνδέονται με την τοξίνη και εξουδετερώνουν τη δράση της
 • Εμβόλια έναντι διφθερίτιδας και τετάνου

 

Άλλα είδη εμβολίων

 • Ανασυνδιασμένες πρωτεϊνες (HBV, HPV)
 • Γενετικά τροποποιημένοι φορείς
 • DNA
 • Αντιιδιοτυπικά εμβόλια

 

 

 

Ανοσοποίηση

 1. Ενεργητική διαδικασία μέσω έκθεσης σε ξένο αντιγόνο
 • Φυσική (λοίμωξη)
 • Τεχνητή (εμβολιασμός)
 1. Παθητική διαδικασία μέσω χορήγησης έτοιμων αντισωμάτων
 • Φυσική (μεταφορά αντισωμάτων από μητέρα στο έμβρυο)
 • Τεχνητή (χορήγηση αντισωμάτων)

 

Παθητική ανοσοποίηση

Μεταφορά προσχηματισμένων αντισωμάτων σε ένα άτομο

 • Φυσική: μεταφορά μητρικών αντισωμάτων στο έμβρυο μέσω του πλακούντα ή του μητρικού γάλακτος
 • Τεχνητή: παρεντερική χορήγηση αντισωμάτων ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης

 

Παθητική ανοσοποίηση – Ενδείξεις

 • Συγγενείς ή επίκτητες διαταραχές των Β-κυττάρων
 • Κίνδυνος επιπλοκών στην έκθεση στον λοιμογόνο παράγοντα, έστω και με την μορφή εμβολίου
 • Ανάγκη άμεσης προστασίας ατόμου όταν δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για την ενεργητική ανοσοποίησή του
 • Προστασία από δηλητήρια (π.χ. δήγματα φιδιών ή εντόμων)
 • Προστασία από νοσήματα για τα οποία δεν υπάρχουν ασφαλή εμβόλια (π.χ. RSV)

 

Παθητική ανοσοποίηση – Παρενέργειες

 • Αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου ΙΙΙ: Παραγωγή IgΜ και IgG αντισωμάτων έναντι του χορηγηθέντος αντισώματος και δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων, που ενεργοποιούν το συμπλήρωμα και εναποτίθενται στους ιστούς
 • Γενικευμένη αναφυλακτική αντίδραση: Παραγωγή IgE αντισωμάτων έναντι του χορηγηθέντος αντισώματος και δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων, που προκαλούν αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων

 

 

Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς, Βιοπαθολόγος

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

 

ΠΗΓΗ: https://eclass.uoa.gr/

Εικόνα: https://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/reviews/g165/101-gadgets-that-changed-the-world/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram