fbpx

The plural (KIKI DIMOULA)

The plural (KIKI DIMOULA)

Love,
a noun – alias substantive,
indeed substantive,
in the singular form,
neither feminine nor masculine,
etymologically defenceless.
In the plural form
defenceless loves.

Fear,
a common noun,
at first in the singular form
and then in the plural:
fears.
Fears
of everything from now on.

Memory,
the first name of sorrows,
in the singular form,
only in the singular
and with no inflection.
The memory, the memory, the memory.

Night,
a common noun,
etymologically feminine,
in the singular form.
In the plural form
the nights.
The nights from now on.

 

 

Kiki Dimoula

 

Image: https://www.thessalonikiartsandculture.gr/epilegmena-arthra/afto-einai-eftyxia-apiasti-sou-leo-apo-tin-kiki-dimoula/#.VpqsSK9HmrVFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram