1351 | Να θυμάστε, όποιος επιδεικνύει τις γνώσεις του, στην ουσία δεν έχει γνώσεις

Εικόνα: “Half Full Or Half Empty” By Skye Taten, Us (1st Place In The Portrait Category) | https://www.boredpanda.com/international-competition-winners-black-white-child-photography-marko-nadj/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 

Category
Excerpts, Quotes, Quotes & Excerpts

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram