Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα εκτός από τη γνώση. (NUCCIO ORDINE)

Μπορείς να αγοράσεις τα πάντα εκτός από τη γνώση. (NUCCIO ORDINE)

Παρά τις τεράστιες αυτές δυσκολίες τις οποίες ανέφερα, εξακολουθώ να θεωρώ πως η κουλτούρα μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο ενάντια στην επικρατούσα λογική του ωφελιμισμού, μια μορφή αντίστασης ενάντια στη δικτατορία του κέρδους και των εγωισμών. Και αυτό για τουλάχιστον τρεις λόγους.

Ο πρώτος: Διότι με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις τα πάντα εκτός από τη γνώση. Από τους βουλευτές μέχρι τους δικαστές, από την εξουσία μέχρι την επιτυχία, το καθετί έχει την τιμή του.
Όχι όμως η γνώση: Το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις για να μάθεις είναι εντελώς άλλου είδους.
Ακόμη και μια λευκή επιταγή δεν θα μπορέσει ποτέ να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μηχανιστικά ό,τι είναι αποκλειστικός καρπός ατομικής προσπάθειας και αστείρευτου πάθους. Κανείς, εν ολίγοις, δεν μπορεί να διανύσει στη θέση μας εκείνη την επίπονη πορεία που μας οδηγεί στη μάθηση. Χωρίς σημαντικά εσωτερικά κίνητρα, ακόμη και το πιο σπουδαίο πτυχίο που έχει αποκτηθεί με χρήματα δε θα μας προσφέρει καμιά αληθινή γνώση και δεν θα ευνοήσει καμιά αληθινή γνώση δε θα ευνοήσει καμιά αληθινή μεταμόρφωση του πνεύματος. Ήδη ο Σωκράτης το είχε εξηγήσει στον Αγάθωνα όταν, στο Συμπόσιο, αμφισβητεί την ιδέα πως η γνώση μπορεί να μεταδοθεί μηχανιστικά από το ένα ανθρώπινο ον στο άλλο, όπως το νερό που μεταγγίζεται ρέοντας μέσω μιας κλωστής από ένα γεμάτο δοχείο σε ένα άδειο:

Καλά θα ήταν, Αγάθων, να ήταν η σοφία έτσι ώστε να μεταγγίζεται μεταξύ μας από τον περισσότερον γεμάτον εις το περισσότερον αδειανόν, όταν εγγίζη ο ένας τον άλλον, όπως το νερό εις τα ποτήρια που μεταγγίζεται με την κλωστή από γεμισμένον εις το αδειανόν.
(Πλάτωνος Συμπόσιον)

 
Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
NUCCIO ORDINE

 

Εικόνα: http://www.barnorama.com/wp-content/images/2014/01/beauty-owl-photography/11-beauty-owl-photography.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • At Christmas , all roads lead home !

  lecturesbureau: "At Christmas , all roads lead home !"
  250
  0
 • Love is the only Reality .

  lecturesbureau: "Love is the only Reality ."
  374
  1
 • The mediocre teacher tells . The good teacher explains . The superior teacher demonstrates . The great teacher inspires .

  lecturesbureau: "The mediocre teacher tells .
The good teacher explains .
The superior teacher demonstrates .
The great teacher inspires ."
  236
  1
 • He who knows that enough is enough will always have enough .

  lecturesbureau: "He who knows that enough is enough
will always have enough ."
  282
  0
 • How people treat you is their karma . How you react is yours .

  lecturesbureau: "How people treat you is their karma .
How you react is yours ."
  304
  0
 • There is only way to avoid criticism : do nothing , say nothing , and be nothing .

  lecturesbureau: "There is only way to avoid criticism :
do nothing ,
say nothing ,
and be nothing ."
  371
  0
 • Nature is the Art of God

  lecturesbureau: "Nature is the Art of God"
  392
  0
 • The great thing in this world is not so much where we are but in what direction we are moving .

  lecturesbureau: "The great thing in this world is not so much where we are
but in what direction we are moving ."
  335
  0
 • A gentle word , a kind look , a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles .

  lecturesbureau: "A gentle word , a kind look , a good-natured smile 
can work wonders and accomplish miracles ."
  549
  2
 • We are all so much together , but we are all dying of loneliness .

  lecturesbureau: "We are all so much together ,
but we are all dying of loneliness ."
  369
  0