Πλούτος – Απόσπασμα 2

Πλούτος – Απόσπασμα 2

ΠΕΝΙΑ                     Με κοροϊδεύεις βλέπω. Δεν κουβεντιάζεις σοβαρά. Εγώ φτιάχνω πιο καλούς ανθρώπους στην μορφή και στο μυαλό απ’τον                                                   Πλούτο.    Εσύ φτιάχνεις κοιλαράδες και χονδροποδαράδες σιχαμερούς, ενώ εγώ λυγερούς και στη μάχη φοβερούς.

ΧΡΕΜΥΛΟΣ            Λυγερούς από την πείνα!

ΠΕΝΙΑ                     Δικό μου δώρο είναι η φρόνηση που λέω και η σεμνότη που χαρίζω, όχι την ξετσιπωσιά και παραλυσία όπως ο Πλούτος.

ΧΡΕΜΥΛΟΣ            Το να κλέβεις και τα άλλα είναι η πολλή σεμνότη!

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ      Μα τον Δία, πώς μπορείς και δεν σε πιάνουν!

ΠΕΝΙΑ                     Και οι ρήτορες ακόμα, που φτωχοί αρχίζουν δίκια στο λαό και την Πολιτεία, σαν πλουτίσουν απ’ το δημόσιο χρήμα, τότε                                   αρχίζουν μονομιάς την αδικία, αρχίζουν και ζημιώνουν το λαό, τη Δημοκρατία και την Πατρίδα.

ΧΡΕΜΥΛΟΣ           Την πάσα αλήθεια λες καϋμένη κι ας είσαι κουτσομίτα γιατί θέλεις να μας τουμπάρης πως ανώτερη απ’ τον πλούτο είναι τάχατες                                   η  φτώχεια.

ΠΕΝΙΑ                    Φλυαρείς και κοπανάς αέρα. Δεν μπορείς να μ’ αντικρούσης.

ΧΡΕΜΥΛΟΣ           Τότε γιατί όλοι σ’ αποφεύγουν, αί;

ΠΕΝΙΑ                    Γιατί τους κάνω πιο καλούς ανθρώπους. Τα παιδιά δεν χωνεύουν τους γονείς τους γιατί θέλουν το καλό τους.                                                                            Είναι δύσκολο ξεχωρίσεις το σωστό.

ΧΡΕΜΥΛΟΣ           Κι ο Δίας δηλαδή το σωστό δεν το γνωρίζει; Τί και κείνος είναι πλούσιος.

ΒΛΕΨΙΔΗΜΟΣ     Και σε μας στέλνει τη φτώχεια.

ΠΕΝΙΑ                    Το μυαλό σου το κλούβιο. Βρε μυαλά ξεμυαλισμένα. Ο Δίας είναι φτωχός. Γιατί τους νικητάδες κάθε πέντε χρόνια στον αγώνα                                  κάνοντας των Ολυμπίων με στεφάνια θα τιμούσε αγριελιάς. Σαν ήταν πλούσιος θάδινε μαλαματένια.

 

 
ΠΛΟΥΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Little by little , one travels far .

  lecturesbureau: "Little by little ,
one travels far ."
  97
  0
 • What the caterpillar calls the end , the rest of the world calls a butterfly .

  lecturesbureau: "What the caterpillar calls the end ,
the rest of the world
calls a butterfly ."
  238
  0
 • Whatever you do , DO WITH ALL YOUR MIGHT !

  lecturesbureau: "Whatever you do ,

DO WITH ALL YOUR MIGHT !"
  250
  1
 • Love responsibility . Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth . If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME .

  lecturesbureau: "Love responsibility .
Say : It is my duty , and mine alone , to save the Earth .
If it is not saved , then I ALONE AM TO BLAME ."
  248
  0
 • The perfect Love is the one that gives everything and never expects anything in return .

  lecturesbureau: "The perfect Love is the one 
that gives everything
and never expects anything in return ."
  853
  4
 • Liberty means Responsibility . That is why most men dread it .

  lecturesbureau: "Liberty means Responsibility .

That is why most men dread it ."
  282
  1
 • It is better to be envied than pitied .

  lecturesbureau: "It is better to be envied
than pitied ."
  257
  1
 • We are what we repeatedly do .

  lecturesbureau: "We are what we repeatedly do ."
  373
  0
 • SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS . Good things and bad are multiplied in them .

  lecturesbureau: "SENSITIVE SOULS HAVE MORE EXISTENCE THAN OTHERS .

Good things and bad are multiplied in them ."
  128
  0
 • Sometimes you can do everything wrong and it still turns out to be right .

  lecturesbureau: "Sometimes you can do everything wrong
and it still turns out to be right ."
  323
  0