ΠΕΡΙ ΤΥΧΗΣ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ)

ΠΕΡΙ ΤΥΧΗΣ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ)

Κι όταν κάποιος έχει συγκεντρώσει πολύ χρυσάφι και ασήμι και πλήθος δούλων και περιβάλλεται από ευρύχωρα διαμερίσματα και έχει επιπλέον βάλει πολυτελείς κλίνες και τραπέζια, μήπως φαντάζεται πως αυτά τα πράγματα, χωρίς την παρουσία της φρόνησης από πλευράς του, θα φέρουν ευδαιμονία και ζωή ευχάριστη, γαλήνια και αμετάπτωτη;

Κάποιος ρώτησε τον στρατηγό Ιφικράτη, σαν να προσπαθούσε να τον ελέγξει, ποιος είναι, επειδή δεν είναι “ούτε πολίτης, ούτε τοξότης, ούτε πελταστής”· εκείνος τότε αποκρίθηκε:
“Είμαι αυτός που διοικεί και χρησιμοποιεί όλους τους παραπάνω”.

Η φρόνηση δεν είναι χρυσάφι, ούτε ασήμι, ούτε φήμη, ούτε πλούτος, ούτε υγεία, ούτε δύναμη, ούτε ομορφιά.
Τότε τι είναι;
Είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά όλα τα παραπάνω, και αυτό μέσα από το οποίο το καθένα από τα παραπάνω γίνεται ευχάριστο, σπουδαίο και ωφέλιμο.
Χωρίς αυτό είναι άχρηστα, στείρα και βλαβερά, και βαραίνουν και ντροπιάζουν τον κάτοχό τους.

Ασφαλώς είναι σωστή η συμβουλή που δίνει ο Προμηθέας του Ησιόδου στον Επιμηθέα:
ποτέ μην πάρεις δώρα
από τον Δία τον Ολύμπιο, αλλά πίσω να τα στείλεις.

εννοώντας όσα σχετίζονται με την τύχη και αφορούν εξωτερικά πράγματα· είναι σαν να τον συμβουλεύει να μην παίζει φλογέρα, αν δεν ξέρει μουσική, να μη διαβάζει, αν είναι αγράμματος, να μην ιππεύει, αν δεν ξέρει από άλογα, συμβουλεύοντάς τον έτσι να μην κατέχει δημόσιο αξίωμα, αν είναι ασύνετος, να μην πλουτίζει, αν είναι φιλάργυρος, να μην παντρεύεται, αν τον κυβερνάει γυναίκα.
Γιατί δεν αληθεύει μόνο, όπως έχει πει ο Δημοσθένης, ότι “η παρά την αξία επιτυχία γίνεται για τους ανόητους πηγή της λανθασμένης σκέψης” αλλά και η παρά την αξία καλοτυχία γίνεται επίσης για τους άφρονες πηγή δυστυχίας.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ “ΕΛΛΗΝΕΣ”
ΗΘΙΚΑ
ΤΟΜΟΣ 3
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Εκδότης Οδυσσέας Χατζόπουλος

Εικόνα: http://pictures.ozy.com/pictures/600×337/4/2/7/43427_100480575.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • He who goes unenvied shall not be admired .

  lecturesbureau: "He who goes unenvied

shall not be admired ."
  210
  0
 • In Art as in Love , INSTINCT IS ENOUGH .

  lecturesbureau: "In Art as in Love ,

INSTINCT IS ENOUGH ."
  315
  1
 • Take time to listen to what is said without words

  lecturesbureau: "Take time to listen to what is said

without words"
  301
  0
 • I love you not only for what you are , but for what I am when I am with you .

  lecturesbureau: "I love you

not only for what you are ,

but for what I am

when I am with you ."
  397
  0
 • Pessimism leads to weakness , optimism to POWER .

  lecturesbureau: "Pessimism leads to weakness ,

optimism to POWER ."
  338
  0
 • NEVER STOP SMILING not even when you're sad , someone might fall in love with your smile .

  lecturesbureau: "NEVER STOP SMILING 
not even when you're sad ,

someone might fall in love with your smile ."
  360
  1
 • Always try to keep a patch of sky above your life .

  lecturesbureau: "Always try to keep 
a patch of sky above your life ."
  260
  0
 • www.lecturesbureau.gr/1/texts/ www.lecturesbureau.gr/1/texts/?lang=en

  lecturesbureau: "www.lecturesbureau.gr/1/texts/

www.lecturesbureau.gr/1/texts/?lang=en"
  125
  1
 • Believe you can and you' re halfway there !

  lecturesbureau: "Believe you can

and you' re halfway there !"
  182
  0
 • Just living is not enough , said the butterfly , one must Have sunshine , freedom , and a little flower .

  lecturesbureau: "Just living is not enough , said the butterfly ,

one must Have sunshine , freedom , and a little flower ."
  371
  0