ΜΗ ΔΡΑΣΗ (LAO TZU)

ΜΗ ΔΡΑΣΗ (LAO TZU)

Να εφαρμόζεις την αρχή της μη δράσης.

Στην εργασία να γίνεσαι απλός.

Στη ζωή να εκτιμάς τα ασήμαντα πράγματα.

Το μικρό να το αντιμετωπίζεις ως μεγάλο.

Το λίγο να το αντιμετωπίζεις ως πολύ.

Την κακία να την αντιμετωπίζεις με την αρετή.

Το δύσκολο να το αντιμετωπίζεις όσο είναι ακόμη εύκολο.

Tο μεγάλο να το χειρίζεσαι όσο είναι ακόμα μικρό.

Όλα τα δύσκολα του κόσμου

ξεκινούν αναγκαστικά από κάτι εύκολο.

Όλα τα μεγάλα του κόσμου

ξεκινούν αναγκαστικά από κάτι μικρό.

Γι’ αυτό, ο συνετός δεν επιδιώκει το μεγάλο

και σ’ αυτό οφείλει το μεγαλείο του.

Οι αστόχαστες ενέργειες απολαμβάνουν λίγη εμπιστοσύνη,

Η επιπόλαιη συμπεριφορά προκαλεί προβλήματα.

Γι’ αυτό, ο συνετός δεν υποτιμά ποτέ τις δυσκολίες

κι έτσι καταφέρνει να τις αντιμετωπίζει.
ΛΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
ΛΑΟ ΤΣΕ

 

Εικόνα: El Cajon Valley High School Photography | http://ecvphoto.weebly.com/uploads/1/5/4/7/15476082/4445990_orig.jpgFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • Melancholy is the happiness of being sad ...

  lecturesbureau: "Melancholy is the happiness of being sad ..."
  254
  0
 • There are three classes of people : Those who see , those who see when they are shown , those who do not see .

  lecturesbureau: "There are three classes of people :

Those who see ,
those who see when they are shown ,
those who do not see ."
  348
  0
 • The cave you fear to enter holds the treasure you seek .

  lecturesbureau: "The cave you fear to enter
holds the treasure you seek ."
  290
  3
 • The only tyrant I accept in this world is the still voice within .

  lecturesbureau: "The only tyrant I accept in this world
is the still voice within ."
  314
  2
 • There is only one way to avoid criticism : DO NOTHING , SAY NOTHING , AND BE NOTHING .

  lecturesbureau: "There is only one way to avoid criticism :
DO NOTHING ,
SAY NOTHING ,
AND BE NOTHING ."
  463
  1
 • All my life I've looked at words as though I were seeing them for the first time .

  lecturesbureau: "All my life I've looked at words
as though I were seeing them for the first time ."
  238
  0
 • The world is divided into two classes , those who believe the incredible and those who do the improbable .

  lecturesbureau: "The world is divided into two classes ,

those who believe the incredible and
those who do the improbable ."
  339
  1
 • Live to the point of tears .

  lecturesbureau: "Live to the point of tears ."
  271
  0
 • The only one you need in your life is that person who shows you he needs you in his .

  lecturesbureau: "The only one you need in your life
is that person who shows you
he needs you in his ."
  371
  1
 • I love those who can smile in trouble .

  lecturesbureau: "I love those who can smile in trouble ."
  407
  2