Ζωή. Μερικές ερωτήσεις για εσάς. (ROLF DOBELLI)

Ζωή. Μερικές ερωτήσεις για εσάς. (ROLF DOBELLI)

Τι κάνατε τα δύο τελευταία χρόνια ώστε να μείνετε ψυχικά ενήμερος;

**

Σας αρέσει το όνομά σας;

**

Θα θεωρούσατε επιθυμητό το να επιλέγατε ο ίδιος το όνομά σας μόλις φτάνατε στην ενηλικίωση, έτσι όπως αποφασίζετε ελεύθερα και για όλα τα άλλα;

**

Υπάρχουν θραύσματα στη ζωή σας από τα οποία τραυματίζεστε διαρκώς; Τι σας εμποδίζει να τα πετάξετε; Ελπίζετε ότι κάποια μέρα θα καταφέρετε να τα ξανακολλήσετε;

**

Τι θα έγραφε ο Θεός στον έλεγχό σας:
– α) … έφερε εις πέρας τις εργασίες που του ανατέθηκαν, πάντοτε προς μεγάλη μας ικανοποίηση,
– β) … έκανε τα μαθήματά του σε ικανοποιητικό βαθμό,
– γ) … έκανε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούσε,
– δ) … χάρη στους κοινωνικούς του τρόπους, έκανε γρήγορα φίλους.
– ε) … ξεχώρισε για τον πρωτότυπο τρόπο σκέψης του.
– στ) … δεν παρέβη ποτέ τους κανόνες,
– ζ) … του/της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τις μελλοντικές προκλήσεις.

* *
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε στη διάρκεια της ημέρας;

**

Ας υποθέσουμε ότι είστε ένας δευτερεύων χαρακτήρας σε μυθιστόρημα που διδάσκεται υποχρεωτικά στα μαθήματα δέσμης του λυκείου. Πώς πιστεύετε ότι θα περιέγραφαν οι μαθητές τον χαρακτήρα αυτό σε μια πρόταση;

**

Πώς θα κρίνατε την κατάσταση του οδοστρώματος στον δρόμο σας μέσα στη ζωή;

**

Πιάνετε εύκολα κουβέντα με τα ζώα;

**

Για πόση ώρα καταφέρνετε να παρατηρείτε ανθρώπους χωρίς να τους κρίνετε;

**

Πόσο λεπτός είναι ο πάγος πάνω στον οποίο κινείστε α) επαγγελματικά, β) προσωπικά, γ) ηθικά; Απάντηση σε εκατοστά.

**

Στην υποθετική περίπτωση που κάποιος είχε γράψει μια βιογραφία σας πιστή στην πραγματικότητα, θα συνιστούσατε το βιβλίο στους αναγνώστες;

 

 

 

Ερωτήματα περί ζωής
ΡΟΛΦ ΝΤΟΜΠΕΛΛΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

 

Εικόνα Α: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/we-want-you-pointing-finger-icon-vector-18668519

Εικόνα Β: https://gr.pinterest.com/pin/750623462863819364/Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • The day the Lord created HOPE was probably the same day he created spring !

  lecturesbureau: "The day the Lord created HOPE

was probably the same day he created spring !"
  116
  0
 • You become RESPONSIBLE FOREVER for what you 've tamed .

  lecturesbureau: "You become RESPONSIBLE FOREVER

for what you 've tamed ."
  227
  0
 • One never suffers anything but the evil that those we love do to us . The evil that comes from an enemy does not count .

  lecturesbureau: "One never suffers anything but the evil that those we love do to us .

The evil that comes from an enemy does not count ."
  139
  0
 • I dream . Sometimes I think that's the only right thing to do .

  lecturesbureau: "I dream .

Sometimes I think that's the only right thing to do ."
  199
  0
 • Does this path have a heart ? If it does , the path is good . If it doesn't , it is of no use .

  lecturesbureau: "Does this path have a heart ?

If it does , the path is good .

If it doesn't , it is of no use ."
  122
  0
 • A soul is measured by the dimension of its desire .

  lecturesbureau: "A soul is measured by the dimension 
of its desire ."
  272
  1
 • I live in my dreams . Other people live in dreams , but not in their own . That's the difference .

  lecturesbureau: "I live in my dreams .

Other people live in dreams , but not in their own .
That's the difference ."
  247
  1
 • You only need one thing to remember during each journey : NEVER BETRAY YOUR CONSCIENCE .

  lecturesbureau: "You only need one thing to remember during each journey :
NEVER BETRAY YOUR CONSCIENCE ."
  280
  0
 • The heart never asks "what is beauty ?" . It appreciates it and by doing so , knows its true meaning .

  lecturesbureau: "The heart never asks "what is beauty ?" .

It appreciates it and by doing so ,
knows its true meaning ."
  356
  1
 • It is the heart which perceives God and not the reason .

  lecturesbureau: "It is the heart which perceives God
and not the reason ."
  214
  0