“Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει”

“Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει”

Βγήκε ο γεωργός για να σπείρει το σπόρο του.

Και κει που αυτός έσπερνε, άλλα σπειριά πέσανε πάνω στο δρόμο και καταπατήθηκαν από τους διαβάτες και τα έφαγαν τα πουλιά του ουρανού·

κι άλλα σπειριά πέσανε πάνω στις πέτρες και μόλις φύτρωσαν ξεράθηκαν, γιατί εκεί δεν είχε δροσιά·

κι άλλα σπειριά πέσανε στα αγκάθια και τ’ αγκάθια φύτρωσαν μαζί τους και τα έπνιξαν

κι άλλα σπειριά πέσανε στην καλή γη και φύτρωσαν κι έδωκαν καρπό το ένα εκατό.

Λέγοντας αυτά ο Ιησούς, τόνιζε· “όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει».

ΠΗΓΗ:


Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram