fbpx

Ελάχιστοι νικούν … Οι πλείστοι πεθαίνουν χωρίς να γνωρίσουν το αληθινό πρόσωπό τους (Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ)

Ελάχιστοι νικούν … Οι πλείστοι πεθαίνουν χωρίς να γνωρίσουν το αληθινό πρόσωπό τους (Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ)

Ψεύδος και νοθεία  στην έκφραση δεν είναι  το ίδιο πράγμα. Μολονότι και η μία και η άλλη  εκτροπή  παρατηρείται  όχι  μόνο  στη  συγκινησιακή, αλλά και  στη  νοητική και  στη  βουλητική  σφαίρα  του  ψυχικού  είναι,  ευκολώτερη  γίνεται  η  διαστολή  στις  συναισθηματικές  παρορμήσεις. Άλλα είναι τα αναληθή, τα ψεύτικα συναισθήματα και άλλα τα νόθα. Όταν λ.χ. σκόπιμα παίρνω την εξωτερική πρόσοψη της λύπης, για ν’ αποκρύψω τα αληθινά εσωτερικά  γεγονότα του ψυχικού μου κόσμου, υποκρίνομαι, και η έκφρασή μου είναι ένα ψεύδος, που  μπορεί να μου προσφέρει πολλές υπηρεσίες:να προσθέσει στην υπόληψή μου, ή στην τσέπη  μου. Ούτε λυπούμαι ούτε θέλω να λυπηθώ∙ προσποιούμαι τον λυπημένο, για να επιτύχω σ’ αυτήν  ή  σ’  εκείνη  την  επιδίωξή  μου. —Στην  περίπτωση  του  νόθου  συναισθήματος  η  κατάσταση  είναι  διαφορετική.  Εδώ  είμαι  τίμιος  στις  προθέσεις  μου  και  προσπαθώ  με  ειλικρίνεια να λυπηθώ για ένα περιστατικό (για το ατύχημα π.χ. ενός συναδέλφου μου), αλλά  δεν  το  κατορθώνω∙  το  «εσωτερικό»  μου,  το  βάθος  της  ψυχής  μου  δεν  παρακολουθεί  (είτε  γιατί άλλα, συνειδητά ή ασύνειδα, ελατήρια εμποδίζουν, είτε γιατί η φιλαλληλία ως αληθινό  βίωμα είναι μέσα στον ψυχικό μου κόσμο μια φτωχή και ασήμαντη φλέβα). Ντύνομαι λοιπόν  εξωτερικά τη λύπη, επειδή ντρέπομαι, φοβούμαι να προδοθώ, αλλά όλη η συμπεριφορά μου  είναι  απλούστατα  μια  ηθοποιία.  Και  στις  δύο  λοιπόν  περιπτώσεις  (του  ψεύδους  και  της  νοθείας)  φορώ  μια  μάσκα,  παρουσιάζομαι  εξωτερικά  διαφορετικός  από  κείνον  που  είμαι  εσωτερικά. Αλλά στο ψεύδος έχω στην ψυχή μου ένα γεγονός που με την πλαστή έκφραση το  κρύβω, ενώ στη νοθεία μέσα μου υπάρχει κενό∙ η εξωτερική συμπεριφορά είναι μια φόρμα  αδειανή. (Όσους  ενδιαφέρονται  να  μελετήσουν  το φαινόμενο  τούς  παραπέμπω  στη  μελέτη  του  ψυχολόγου  του  Μονάχου  Phil. Lersch: «Ψυχική  γνησιότης  και  ψυχική  νοθεία»  που  δημοσιεύτηκε  ελληνικά  στο  «Αρχείον  Εφηρμοσμένης  Ψυχολογίας»  Αθηνών,  τεύχος  Οκτωβρίου ‐ Δεκεμβρίου 1960. Εκεί θα βρουν και τη σχετική βιβλιογραφία).

Με τη  μικρή  αυτή  ανάλυση  καταλαβαίνομε,  νομίζω,  καλύτερα  τι  είναι  στην  υπόσταση  του  ανθρώπου  το  πρόσωπο,  και  τι  το  προσωπείο.  Όπου  η  φανέρωση  (έκφραση,  λόγος,  ζωή) αναβλύζει από τον μέσα μας κόσμο με αλήθεια και γνησιότητα, αυθόρμητα και ειλικρινά, με  ακρίβεια  και  συνέπεια,  εκεί  είμαστε  και  για  τους  άλλους  αυτοί  που  είμαστε  για  τον  εαυτό  μας, καθαροί και ακέραιοι∙ επομένως αυτό που δείχνομε προς τα έξω είναι το πρόσωπό μας. Όπου  όμως  καμιά  αντιστοιχία  δεν  υπάρχει  μεταξύ  της  εξωτερικής  μας  επιφάνειας  και  του  εσωτερικού  μας είναι, αλλά η φανέρωσή μας είναι μια κατασκευή που έγινε για να κρύψει  στους άλλους ό,τι είμαστε για τον εαυτό μας ή για να σκεπάζει το μέσα μας κενό, εκεί αυτό  που  δείχνομε  δεν  είναι  το  πρόσωπο  αλλά  το  προσωπείο  μας.

—Κατά  βάθος  συμβατικός, ψεύτικος  και  νόθος  είναι  ο  άνθρωπος  που  πάσχει  από  ψυχική πενία, από έλλειψη δημιουργικότητας, από δειλία ή οκνηρία, από αδυναμία (με μια λέξη) να προχωρήσει έως τις  πηγές  της  αληθινής  ζωής  και  εκεί  μέσα  να  καθαρίσει  και  ν’  ανανεώσει  τον  εαυτό  του.

Ο  Nietzsche  διατύπωσε  επιγραμματικά  αυτή  τη  μεγάλη  αλήθεια. «Όσο  μεγαλύτερη»  γράφει  «είναι  η  ουσία  της  πραγματικότητας  και  η  δημιουργική  δύναμη  του  ανθρώπου,  τόσο  περισσότερο  αναπηδάει  από  τα  μέσα  προς  τα  έξω  η  φυσιογνωμία  του∙  όταν  είναι  μικρή  η  δημιουργική  δύναμη,  η  προσωπικότητα  διαπλάσσεται  από  τα  έξω  προς  τα  μέσα  και διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση της παράδοσης, του ειδώλου του παρελθόντος, της  κοινωνίας και της κοινής γνώμης».

Ο  άνθρωπος  είναι  απ’  όλα  τα  ζώα  το  εφευρετικότερο  και  το  ικανότερο  να  ψευτίζει  και τα  πράγματα  γύρω  του  και  τον  ίδιο  τον  εαυτό  του.  Για  τούτο  η  αλήθεια  έγινε  ανέκαθεν  ο  μεγάλος καημός, το ιδανικό και η αρετή του. Από τα πρώτα βήματα της ζωής το ψεύδος μας  πολιορκεί  και  προσπαθεί  να  μας  υποτάξει.  Αδύνατοι  καθώς  είμαστε  στην  αρχή,  πριν γνωρίσομε το αληθινό μας πρόσωπο, κατασκευάζομε σιγά ‐ σιγά το προσωπείο μας — για να  αμυνόμαστε  με  τις  περισσότερες  ελπίδες  και  να  κάνομε  τις  επιθέσεις  μας  με  τις  λιγότερες  απώλειες.  Όσο  δυναμώνομε  και  πλουτίζομε  τον  εσωτερικό  μας  κόσμο,  όσο  γινόμαστε  στερεώτεροι,  τόσο  η  «ηθοποιία»  μάς  στενοχωρεί  και  μας  ντροπιάζει  και  αναζητούμε  στην  αλήθεια  την ελευθερία μας,  το φανέρωμα και  την  πραγμάτωση  του γνήσιου εαυτού μας. Η  αναζήτηση  αυτή  είναι  ένας  θανάσιμος,  τραχύς  και  επικίνδυνος  αγώνας,  όπου  ελάχιστοι  νικούν και σώζονται. Οι πλείστοι πεθαίνουν χωρίς ούτε οι άλλοι, ούτε οι ίδιοι να γνωρίσουν  το αληθινό πρόσωπό τους.

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ε. Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΗΣΗ

 

 

Εικόνα:
https://gr.pinterest.com/pin/494692340295315089/?nic_v1=1aIgfxRAF%2FnuxycMak2OWuJj4ki6ZWSrqZFTGDGKjzDy0h6g8MdwUa%2BiN2LGshEX9%2BFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram