ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσόφων βίων και δογμάτων συναγωγή VI 86

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, Φιλοσόφων βίων και δογμάτων συναγωγή VI 86

Του Κράτη είναι και το εξής: “Τούτα είναι δικά μου: ό,τι έμαθα, ό,τι στοχάστηκα, ό,τι πλάι στις Μούσες διδάχτηκα· τα πολλά της τύχης είναι μάταια”.

(Ἔστιν αὐτοῦ [sc. Κράτητος] καί τόδε· ταῦτ’ ἔχω ὅσσ’ ἔμαθον καί ἐφρόντισα καί μετά Μουσῶν σέμν’ ἐδάην· τά δέ πολλά καί ὄλβια τῦφος ἔμαρψεν.)

Το επίγραμμα αυτό είναι η απάντηση του Κράτη στο περίφημο επιτύμβιο του βασιλιά των Ασσυρίων Σαρδανάπαλλου (7ος αι. π.Χ.), στο οποίο εκφράζεται μια “εντελώς μη ελληνική” βιοθεωρία τρυφηλότητας, μαλθακότητας και φιληδονίας :

“Δικά μου είναι αυτά: ό,τι έφαγα, οι βρισιές που ξέρασα, ό,τι χάρηκα στον έρωτα”

(ταῦτ’ ἔχω, ὅσσ’ ἔφαγον καί ἐφύβρισα καί μετ’ ἔρωτος τέρπν’ ἔπαθον, τά δέ πολλά καί ὄλβια πάντα λέλειπται· Παλατινή Ανθολογία 7,325).

Όπως σημειώνει ο H. Heusch, ὅ.π.σ. 254 κε., ο Κράτης δεν επιχειρεί να δώσει απλώς μια διασκεδαστική παρωδία του παραπάνω επιτύμβιου επιγράμματος αλλά αντιπαραθέτει στη “σοφία” της απόλαυσης το ηθικό ιδεώδες μιας πνευματικής τελείωσης.

Κι ο Κράτης, κατ’ απομίμηση του “Δικά μου είναι αυτά: ό,τι έφαγα, οι βρισιές που ξέρασα, ό,τι χάρηκα στον έρωτα” έγραψε το εξής:“Δικά μου είναι αυτά: ό,τι έμαθα, ό,τι στοχάστηκα, ό,τι πλάι στις Μούσες διδάχτηκα”.

 

(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί τοῦ ἑαυτόν ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως 17 p.546 a-b

Πάνυ δέ χαριέντως καί ὁ Κράτης πρός τό· “ταῦτ’ ἔχω, ὅσσ’ ἔφαγον καί ἐφύβρισα καί μετ’ ἔρωτος τέρπν’ ἔπαθον” ἀντέγραψε το· “ταῦτ’…..ἐδάην”.).

 

 

 

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Εκδόσεις ΓΝΩΣΗ

 

Εικόνα: Italian artist Matteo Pugliese’s on going series of bronze sculptures, “Extra Moenia,” feature figures pushing, pulling, and emerging | https://gr.pinterest.com/pin/515662226070629424/?nic_v1=1aSrDw4erwPw0SfY6t3c8dkgwEO49bsJLmqxAKAfn4xyom2BTehBQnaSHHpYHiafhmFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • I have always imagined that paradise will be a kind of library .

  lecturesbureau: "I have always imagined that paradise
will be a kind of library ."
  201
  2
 • Wisdom is avoiding all thoughts that weaken you .

  lecturesbureau: "Wisdom is avoiding all thoughts
that weaken you ."
  665
  0
 • Man's main task in life is to give birth to himself , to become what he potentially is .

  lecturesbureau: "Man's main task in life
is to give birth to himself ,
to become what he potentially is ."
  195
  0
 • Open your eyes , look within . Are you satisfied with the life you're living ?

  lecturesbureau: "Open your eyes , look within .
Are you satisfied with the life you're living ?"
  207
  1
 • Gratitude is the sign of noble souls .

  lecturesbureau: "Gratitude is the sign of noble souls ."
  287
  0
 • We are the creators of ourselves .

  lecturesbureau: "We are the creators of ourselves ."
  284
  0
 • A book read by a thousand different people is a thousand different books .

  lecturesbureau: "A book read by a thousand different people
is a thousand different books ."
  320
  0
 • What is beautiful is moral .

  lecturesbureau: "What is beautiful is moral ."
  315
  1
 • The beauty doesn't make happy the owner , but the one who can love and admire her .

  lecturesbureau: "The beauty doesn't make happy the owner ,
but the one who can love and admire her ."
  226
  1
 • If you see a friend without a smile , give him one of yours .

  lecturesbureau: "If you see a friend without a smile ,
give him one of yours ."
  501
  2