Ένα κάδρο της ύπαρξής μου… θα έδειχνε έναν άχρηστο ξύλινο πάσσαλο

Ένα κάδρο της ύπαρξής μου… θα έδειχνε έναν άχρηστο ξύλινο πάσσαλο

Ένα κάδρο της ύπαρξής μου…
θα έδειχνε έναν άχρηστο ξύλινο πάσσαλο
σκεπασμένο από χιόνι… μπηγμένο, μια σκοτεινή
χειμωνιάτικη νύχτα, γερμένο και όχι πολύ σταθερό,
σε ένα οργωμένο χωράφι στην άκρη
μιας τεράστιας πεδιάδας.

Τη μοναξιά τη βλέπουν συχνά με αρνητικό τρόπο, καθώς πολλοί την ταυτίζουν με το πνευματικό κενό ή την έλλειψη ευτυχίας. Ωστόσο είναι χάρη σε αυτή που μεγάλοι καλλιτέχνες μπόρεσαν να δημιουργήσουν έργα τέχνης και που οι διανοητές συνέλαβαν ιδέες για έναν καλύτερο κόσμο.
Ακόμα και για να υπηρετήσεις τους άλλους χρειάζεται να ξέρεις να είσαι μόνος. Πράγματι, η μοναξιά μάς επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, και όποιοι ξέρουν να την απολαμβάνουν επωφελούνται περισσότερο από τη συντροφιά όταν αυτή έρθει. Καθώς είναι πιο ξεκούραστοι από την κοινωνική τριβή, δίνονται πολύ περισσότερο στη φιλία.
Γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε να είμαστε πότε πότε ένας πάσσαλος μπηγμένος σε μια τεράστια πεδιάδα, όπως περιγράφει ο Κάφκα την απομόνωση του καλλιτέχνη, αφού με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε να έχουμε μια ευρύτερη οπτική γωνία προς τον κόσμο.
Μόνο όποιος είναι ικανός να αποκόβεται από τις παρέες μπορεί να βιώσει την επαφή με τους άλλους χωρίς κολλήματα και επιβλαβή συναισθήματα.

 

 
ΦΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ
ΑΛΛΑΝ ΠΕΡΣΥ

Εικόνα: http://www.psdbox.com/tutorials/make-a-surreal-loneliness-scene-in-photoshopFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • When a woman is talking to you , listen to what she says with her eyes .

  lecturesbureau: "When a woman is talking to you ,
listen to what she says with her eyes ."
  290
  1
 • Strength does not come from physical capacity . It comes from an indomitable will .

  lecturesbureau: "Strength does not come from physical capacity .
It comes from an indomitable will ."
  418
  0
 • Count your age by friends , not years . Count your life by smiles , not tears .

  lecturesbureau: "Count your age by friends , not years .

Count your life by smiles , not tears ."
  288
  0
 • The fault-finder will find faults even in Paradise .

  lecturesbureau: "The fault-finder will find faults even in Paradise ."
  202
  0
 • It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important ...

  lecturesbureau: "It is the time you have wasted for your rose
that makes your rose so important ..."
  718
  4
 • Attachment is the strongest block to realization .

  lecturesbureau: "Attachment is the strongest block to realization ."
  158
  0
 • The World will not be destroying by those who do evil , but by those who watch them without doing anything .

  lecturesbureau: "The World will not be destroying by those who do evil ,

but by those who watch them without doing anything ."
  249
  2
 • Tell me who admires and loves you , and I will tell you who you are .

  lecturesbureau: "Tell me who admires and loves you ,
and I will tell you who you are ."
  455
  0
 • Something to do , something to love , and something to hope for .

  lecturesbureau: "Something to do ,
something to love ,
and something to hope for ."
  242
  1
 • A person who never made a mistake never tried anything new .

  lecturesbureau: "A person who never made a mistake
never tried anything new ."
  300
  0