Ένα κάδρο της ύπαρξής μου… θα έδειχνε έναν άχρηστο ξύλινο πάσσαλο

Ένα κάδρο της ύπαρξής μου… θα έδειχνε έναν άχρηστο ξύλινο πάσσαλο

Ένα κάδρο της ύπαρξής μου…
θα έδειχνε έναν άχρηστο ξύλινο πάσσαλο
σκεπασμένο από χιόνι… μπηγμένο, μια σκοτεινή
χειμωνιάτικη νύχτα, γερμένο και όχι πολύ σταθερό,
σε ένα οργωμένο χωράφι στην άκρη
μιας τεράστιας πεδιάδας.

Τη μοναξιά τη βλέπουν συχνά με αρνητικό τρόπο, καθώς πολλοί την ταυτίζουν με το πνευματικό κενό ή την έλλειψη ευτυχίας. Ωστόσο είναι χάρη σε αυτή που μεγάλοι καλλιτέχνες μπόρεσαν να δημιουργήσουν έργα τέχνης και που οι διανοητές συνέλαβαν ιδέες για έναν καλύτερο κόσμο.
Ακόμα και για να υπηρετήσεις τους άλλους χρειάζεται να ξέρεις να είσαι μόνος. Πράγματι, η μοναξιά μάς επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, και όποιοι ξέρουν να την απολαμβάνουν επωφελούνται περισσότερο από τη συντροφιά όταν αυτή έρθει. Καθώς είναι πιο ξεκούραστοι από την κοινωνική τριβή, δίνονται πολύ περισσότερο στη φιλία.
Γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε να είμαστε πότε πότε ένας πάσσαλος μπηγμένος σε μια τεράστια πεδιάδα, όπως περιγράφει ο Κάφκα την απομόνωση του καλλιτέχνη, αφού με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε να έχουμε μια ευρύτερη οπτική γωνία προς τον κόσμο.
Μόνο όποιος είναι ικανός να αποκόβεται από τις παρέες μπορεί να βιώσει την επαφή με τους άλλους χωρίς κολλήματα και επιβλαβή συναισθήματα.

 

 
ΦΡΑΝΤΣ ΚΑΦΚΑ
ΑΛΛΑΝ ΠΕΡΣΥ

Εικόνα: http://www.psdbox.com/tutorials/make-a-surreal-loneliness-scene-in-photoshopFacebook

Instagram

Follow Me on Instagram
 • All my life I've looked at words as though I were seeing them for the first time .

  lecturesbureau: "All my life I've looked at words
as though I were seeing them for the first time ."
  219
  0
 • The world is divided into two classes , those who believe the incredible and those who do the improbable .

  lecturesbureau: "The world is divided into two classes ,

those who believe the incredible and
those who do the improbable ."
  333
  1
 • Live to the point of tears .

  lecturesbureau: "Live to the point of tears ."
  266
  0
 • The only one you need in your life is that person who shows you he needs you in his .

  lecturesbureau: "The only one you need in your life
is that person who shows you
he needs you in his ."
  366
  1
 • I love those who can smile in trouble .

  lecturesbureau: "I love those who can smile in trouble ."
  405
  2
 • The way you start your day determines how well you live your day !

  lecturesbureau: "The way you start your day
determines how well you live your day !"
  653
  1
 • In Art as in Love , instinct is enough .

  lecturesbureau: "In Art as in Love , instinct is enough ."
  383
  1
 • Nobody can bring you peace but yourself .

  lecturesbureau: "Nobody can bring you peace but yourself ."
  399
  0
 • Everything you can imagine is REAL .

  lecturesbureau: "Everything you can imagine
is REAL ."
  433
  0
 • Imagine

  lecturesbureau: "Imagine"
  217
  1